Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 14. do 20. září 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/09/2009

Předběžná hospodářská prognóza * Výzkum nových léčiv * Strategický dokument k prasečí chřipce * Hospodaření s mořským ekosystémem * Evropský týden mobility 2009 * Irsko integruje evropský rámec kvalifikací * Licence na sportovní soutěže * Výzkumné projekty pro Afriku

  Smějící se rodina

  Pondělí 14. září: Předběžná hospodářská prognóza

  Komise zveřejní předběžnou hospodářskou prognózu, ve které budou aktualizovány údaje o růstu HDP a inflaci pro Německo Francii, Itálii, Spojené království, Španělsko, Nizozemsko, Polsko a souhrnné údaje pro celou EU a pro eurozónu.

  Souvislosti:

  Komise zveřejňuje jednou za čtvrt roku hospodářské prognózy. Jarní a podzimní prognózy jsou zevrubné údaje o všech členských státech EU a zahrnují např. ukazatele růstu, inflace, zaměstnanosti, deficitu veřejných financí a státního dluhu. Předběžné prognózy, které jsou publikovány v mezidobí - v únoru a v září - nepřekládají tak vyčerpávající informace, ale i tak obsahují reprezentativní údaje.

  Sedm zemí, kterých se prognóza týká, zastupují z hlediska nominálního HDP 80 % EU a téměř 85 % eurozóny. Další komplexní prognóza vyjde 4. listopadu 2009.

  Bližší informace:

  IP/09/693 Jarní hospodářská prognóza 2009-2010 (4. května 2009)

  IP/09/67 Předběžná prognóza (19. ledna 2009)

  Stránka Evropské komise:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/specpub_list12526.htm

  Stránka komisaře Almuniy:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/almunia/index_en.html

  Pondělí 14. září: Zdravotnický výzkum: Komise a farmaceutické odvětví spojí své síly na podporu objevů nových léčiv

  Iniciativa za inovativní medicínu (IMI) je nové partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi Evropskou komisí a Evropskou federací farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA), které patří k nejrozsáhlejším svého druhu. Jejím cílem je podporovat objevy a vývoj lepších léčiv pro pacienty.

  V pondělí budou vyhlášena nová témata druhé výzvy na předkládání návrhů na výzkumné projekty. Zároveň bude představen nový výkonný ředitel iniciativy IMI.

  Souvislosti:

  Cílem Iniciativy za inovativní medicínu je odstranit překážky ve výzkumu nových léčiv a zvýšit podíl výzkumu a rozvoje v biofarmaceutickém odvětví v Evropě. Do roku 2017 iniciativa disponuje celkovým rozpočtem 2 miliardy eur, jednu miliardu poskytla Evropská komise a druhá miliarda pochází z průmyslového odvětví.

  Iniciativa za inovativní medicínu je jednou z pěti společných technologických iniciativ, které byly vytvořeny, aby podporovaly rozsáhlé mezinárodní činnosti, spojily partnery ze soukromého a veřejného sektoru za účelem definovány společných cílů dalekosáhlého společenského rozsahu a sloučily finance a znalosti pro dosažení těchto cílů.

  Účelem společných technologických iniciativ je zaměřit se na ty oblasti, ve kterých zastává výzkum a inovace velmi důležitou roli pro evropskou konkurenceschopnost. Společné technologické iniciativy jsou novým přístupem k financování výzkumu a rozvoje a představují nový prvek v Sedmém rámcovém programu pro výzkum, technický rozvoj a předváděcí činnosti.

  Bližší informace:

  IP/09/802

  IP/08/662

  IP/07/1896

  Internetová stránka IMI:

  Stránka Komise o výzkumu:

  Stránka komisaře Potočnika:

  Informace o společných technologických iniciativách:

  I-059169 Videoklip

  Úterý 15. září: Strategie EU k chřipce A/H1N1

  Komise vydá strategický dokument o hlavních prioritách v oblasti veřejného zdraví a krocích, které EU podnikne v reakci na současnou pandemii. Nová strategie se zakládá na stávajících vědeckých posudcích a epidemiologických trendech. 

  Komise chce zajistit účinnou koordinaci mezi členskými státy, aby minimalizovala negativní dopady pandemie. Strategický dokument rovněž zdůrazňuje hospodářské a společenské důsledky pandemie.

  Na žádost neformální Rady ministrů zdravotnictví z července 2009 bude dokument doplněn o pět technických příloh o:

  1. vývoji v oblasti očkování;
  2. očkovací strategii;
  3. společném nákupu očkovacích látek pro ty členské státy, které v této věci dosud nepodnikly žádné kroky;
  4. informování veřejnosti; a
  5. pomoci třetím zemím.

  Strategický dokument poslouží jako podklad k diskuzi na mimořádné Radě ministrů zdravotnictví, která se bude konat 12. října 2009.

  Bližší informace:

  IP/09/1234 Tisková zpráva

  Stránka Evropské komise o chřipce H1N1:

  Stránka komisařky Vassiliou:

  Středa 16. září: Informační den - "Oceány zítřka"

  Oceány pokrývají asi 70 % zemského povrchu a jsou pod zvyšujícím se tlakem ze strany lidské činnosti. To představuje hrozbu jak pro mořský ekosystém, tak pro udržitelnost námořních činností. Komise 30. července 2009 vyhlásila výzvu k předkládání návrhů nazvanou "Oceány zítřka", jejímž předmětem je řešení této složité otázky. Na velké mezioborové výzkumné projekty bude vyčleněno 34 milionů eur. Výzkum se zaměří na:

  • hospodářské a environmentální důsledky klimatických změn v arktických oblastech (11 milionů eur);
  • vliv lidských činností a přírody na podmořský život a jejich dopady na hospodářská odvětví jakými jsou např. doprava, rybolov nebo cestovní ruch (12,5 milionu eur); a
  • možný dopad budování úložišť uhlíku pod mořským dnem na mořský ekosystém (10,5 milionů eur).

  Bližší informace:

  Program informačního dne:

  IP/09/1206Tisková zpráva

  IP/08/1283Tisková zpráva

  MEMO/08/553 Evropská strategie v oboru podmořského a námořního výzkumu

  Stránky integrované námořní politiky:

  I-059498 Videoklip o arktických oblastech

  Středa 16. až úterý 22. září: Evropský týden mobility 2009

  Na podporu udržitelné mobility se v celé Evropě uskuteční tisícovky akcí, kterých by se podle odhadu mohlo zúčastnit až 200 milionů lidí. Každý rok se vybírá jiné téma, které vystihuje konkrétní aspekt mobility. Tento rok se bude týkat vlivu městské dopravy na změnu klimatu. Heslem letošního roku je "Zlepšit městské ovzduší".

  Bližší informace:

  Stránky Evropského týdne mobility 2009:

  http://www.mobilityweek.eu/

  Akce v České republice:

  http://www.mzp.cz/cz/news_etm_ETM_EDBA_2009

  Stránky komisaře Dimase:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_cs.htm

  I-054926Videoklip: Zaparkuj auto a přesedni na kolo

  I-054859 Videoklip: Městská doprava

  Čtvrtek 17. září: Irsko je první zemí, která se připojí k celoevropskému systému kvalifikací

  Irsko je prvním státem EU, který se připojí k národnímu systému uznávání kvalifikací v Evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení (EQF). Tento rámec zvýší transparentnost kvalifikací a pro lidi bylo jednodušší studovat a pracovat v jiné zemi EU.

  Souvislosti:

  Evropský rámec kvalifikací je nový evropský nástroj, jehož cílem je zvýšit transparentnost kvalifikací v Evropě. Členské státy EU se tohoto rámci účastní na dobrovolném základě a propojují své kvalifikační stupně na rámec EQF.

  Účelem EQF je vytvořit jednotný referenční rámec, díky němuž jednotlivci a zaměstnavatelé budou moci snáze pochopit a porovnat různé typy národních kvalifikačních systémů a úrovní, a to ve všech typech vzdělání. Irsko je první zemí, která dokončila propojení svého kvalifikačního rámce na rámec EQF.

  Bližší informace:

  Evropský rámec kvalifikací:

  Zpráva o národním rámci kvalifikací Irska:

  Stránka komisaře Figeľa:

  Čtvrtek 17. a pátek 18. září: Systém vydávání licencí pro soutěže mezi sportovními kluby

  Komise pořádá konferenci EU o systému vydávání licencí na klubové soutěže, na které se sejdou zástupci fotbalové sportu (federace, ligy, kluby a hráči) a zástupci další kolektivních sportů, jež se zajímají o systém vydávání licencí.

  Zainteresované strany budou moci na konferenci diskutovat o řadě otázek týkajících se užitečnosti systému vydávání licencí jako nástroje prosazování kvalitního řízení ve sportu a sledování, zda sportovní kluby respektují základní normy v oblasti řízení, financování a infrastruktury. To sníží riziko, že kluby budou předčasně odstupovat ze soutěží.

  Bližší informace:

  Stránka Evropské komise:

  Stránka komisaře Figeľa:

  Pátek 18. září: Informační den - Výzva k předkládání návrhů na výzkumné projekty pro Afriku

  Afrika se stále potýká se závažnými problémy v oblasti udržitelného rozvoje. K řešení těchto problémů by mohl napomoci výzkum. Evropská komise 30. července vyhlásila výzvu k předkládání návrhů, která je určena výhradně pro Afriku.

  Na výzkumné projekty bude vyčleněno až 63 milionů eur. Projekty se budou týkat různých oborů vědeckého a technického výzkumu a jejich cílem bude:

  • zlepšit zásobování vodou a potravinami v Africe (24 milionů eur);
  • zlepšit hygienické podmínky v Africe (39 milionů eur).

  Do podporovaných výzkumných aktivit musejí být zapojeni i partneři z Afriky, aby se zvětšila africká výzkumná základna.

  Bližší informace:

  Program informačního dne:

  IP/09/1205 Tisková zpráva

  IP/08/1442 Tisková zpráva

  MEMO/08/602

  Mezinárodní výzkumná spolupráce s Afrikou:

  I-057157:Videoklip Afrika: Mali - 2008

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky