Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Agenda Evropské komise od 10. do 21. prosince 2007
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

07/12/2007

Agenda Evropské komise, tzv. Top news, je zveřejňována vždy v pátek odpoledne v angličtině a francouzštině a uvádí přehled nejdůležitějších událostí, které se uskuteční v příštích čtyřech týdnech. Top news připravují jednotliví tiskoví mluvčí a jsou především určeny novinářům. Naše zkrácená verze uvádí přehled na období dvou týdnů a omezuje se na nejzákladnější informace s uvedením odkazů na stránky, na nichž se lze dozvědět více. Cílem Agendy je ukázat rozsah aktivit Evropské komise a upozornit na důležitá témata.

Nezkrácenou verzi TOP NEWS v angličtině naleznete  zde.

  Agenda Evropské komise od 10. do 21. prosince 2007

  Pondělí 10. prosince 2007: Nový evropský akční plán pro pracovní mobilitu na období 2007 - 2010

  Evropská komise zahájí nový akční plán pro pracovní mobilitu a představí konkrétní akce, které napomůžou odstranění překážek pracovní mobilitě na evropské úrovni a které budou stimulovat příslušné orgány, aby se těmito překážkami zabývaly na vnitrostátní, regionální a místní úrovni.

  Související stránky:

  Mobilita pracovníků

  Evropský rok pracovní mobility 2006

  Blog komisaře Špidly

  Pondělí 10. prosince: Předpisy proti zneužívání daňového systému

  Komise přijme sdělení, jehož cílem je zlepšit koordinaci vnitrostátních pravidel proti zneužívání daňového systému v oblasti přímých daní.

  Související stránky:

  Tisková zpráva IP/06/1827

  MEMO/06/499

  Rozsudky soudního dvora:

  Cadburry Schweppes

  Thin Capitalisation GLO

  Případ Lankhort-Hohorst

  Stránky komisaře Kovácse

  Další informace o koordinaci systémů přímých daní v členských státech

  Bližší informace o evropské daňové strategii

  Úterý 11. prosince: Obnovená lisabonská strategie

  Na konci prvního tříletého období obnovené lisabonské strategie bude zveřejněna strategická zpráva hodnotící její výsledky.

  V posledních dvou letech bylo v EU-27 vytvořeno 6,5 milionu nových pracovních míst. Očekává se, že do roku 2009 jich bude vytvořeno dalších 5 milionů. Míra nezaměstanosti by měla poklesnout pod 7 %, což je nejlepší výsledek od poloviny 80. let. 

  Související stránky:

  Tisková zpráva IP/06/1758

  Stránka Evropské komise o růstu a zaměstanosti

  Podzimní zprávy členských států o provádění vnitrostrátních reformních programů

  Příspěvek Komise na říjnovém zasedání hlav států a představitelů vlád

  Stránky komisaře Verheugena

  Stránky předsedy Barrosa

  Středa 12. prosince: Naplňování Lisabonské strategie v regionech – inovace a politika soudržnosti v období 2007–2013

  Související stránky:

  Regionální politika

  Stránky komisařky Hübnerové

  Link na video materiál

  Středa 12. prosince: Podpis Charty základních práv

  Předsedové Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise vyhlásí a podepíší Chartu základních práv.

  Právně závazná Charta základních práv vstoupí v platnost společně s Lisabonskou smlouvou.

  Související stránky:

  Stránky předsedy Barrosa

  Blog komisařky Wallströmové

  Stránky komisaře Frattiniho

  Středa 12. prosince: Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010

  Komise přijme návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vyhlášení roku 2010 jako evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

  V Evropské unie žije 78 milionů lidí v chudobě.

  Související stránky:

  Zvláštní Eurobarometr 279

  MEMO/07/66

  Sociální ochrana a sociální začlenění

  Blog komisaře Špidly

  Středa 12. prosince: Trh s mlékem a mléčnými výrobky a budoucnost mléčných kvót

  Evropská komise zveřejní zprávu o  stavu evropského odvětví mléka a mléčných výrobků. Na jejím základě se rozhodne, zda budou zvýšeny kvóty pro mléko.

  Související stránky:

  Stránka o zemědělství a rozvoji venkova

  Blog komisařky Fischer Boelové

  Úterý 19. prosince: Reforma odvětví vína v Evropské unii

  Očekává se, že Rada ministrů pro zemědělství a rybolov dosáhne politické dohody ve věci návrhu Komise z července 2007 o reformě odvětví vína.

  Související stránky:

  Tisková zpráva IP/07/1008

  Odvětví vína

  Blog komisařky Fischer Boelové

  Středa 19. prosince: Přeshraniční poskytování zdravotní péče

  Komise přijme nový rámec pro přeshraniční zdravotní péči. Předloha směrnice pacientovi vysvětluje, zda a za jakých podmínek může využít zdravotní péči v zahraničí.

  Související stránky:

  Projev komisaře Kyprianoua

  Tisková zpráva IP/06/1150

  Stránka ředitelství pro ochranu spotřebitele

  Stránka komisaře Kyprianoua

  Pátek 21. prosince: Rozšíření schengenského prostoru

  Schengenský prostor bez hranic se rozšíří o Českou republiku, Estonsko, Maďarsko, Litvu, Lotyšsko, Maltu, Polsko, Slovensko a Slovinsko

  Související stránky:

  Stránky komisaře Frattiniho

  Blog předsedy Barrosa

  Pátek 21. prosince: Odpočívání před přijetím eura na Maltě a Kypru

  S Maltou a Kyprem se eurozóna rozroste na 15 států Evropské unie, celkově 318 milionů lidí.

  Související stránky:

  Tisková zpráva IP/07/674

  Konvergenční zpráva pro Kypr

  Tisková zpráva IP/07/673

  Konvergenční zpráva pro Maltu

  Kyperské euromince

  Maltské euromince

  Tisková zpráva IP/06/1542

  Rozšíření eurozóny

  Dokumenty o euru:

  http://ec.europa.eu/euro/entry.html

  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eurorelated_en.htm

  Stránky komisaře Almuniy

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky