Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Rozšiřování EU: kdo je na řadě?
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

16/10/2009

Chorvatsko by mohlo uzavřít přístupová jednání s Evropskou unií příští rok. Podle výroční hodnotící zprávy Evropské komise o pokroku zemí usilujících o členství v EU vstoupilo Chorvatsko do závěrečné fáze přístupových jednání. Komise Chorvatsko nicméně vyzývá, aby pokračovalo v úsilí ohledně splnění podmínek vstupu, zejména pokud jde o boj proti korupci a organizované trestné činnosti.

Tato balkánská země se 4,4 miliony obyvatel se podle předpokladů měla stát 28. členským státem Unie v roce 2011. V důsledku hraničního sporu se Slovinskem, které do EU vstoupilo již v roce 2004, však byly rozhovory více než rok na mrtvém bodě. Obnoveny byly teprve nedávno po dosažení slovinsko-chorvatské dohody ohledně postupu pro vyřešení sporu.

  typická ulice v Rejkjavíku

  Od vydání loňské hodnotící zprávy podaly žádost o členství v EU další tři země: Albánie, Černá Hora a Island. Island překonal první překážku záhy po podání přihlášky, když ministři zahraničí členských států požádali Komisi o posouzení připravenosti této ostrovní země na členství.

  Albánie a Černá Hora se připojily k trojici západobalkánských zemí, které podaly žádost o členství již dříve: Srbsku, Bosně a Hercegovině a Bývalé jugoslávské republice Makedonii (FYROM). I přes globální hospodářskou krizi dosáhl západobalkánský region jako celek na cestě do EU pokroku. Stále však zbývá mnoho práce.

  Komise ve zprávě uvádí, že nedávné parlamentní volby v Albánii a v Černé Hoře odpovídaly požadovaným standardům, obě země nicméně stále musí posílit instituce právního státu. Doporučuje, aby EU začala uplatňovat prozatímní obchodní dohodu se Srbskem a vyzývá Bosnu a Hercegovinu k urychlení nejdůležitějších reforem.

  Třebaže Srbsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Černa Hora musí na cestě do EU překonat ještě mnoho překážek, od ledna 2010 by pro jejich občany měla být zrušena vízová povinnost při cestování do EU.

  Pokud jde o Turecko, EU podle zprávy příznivě hodnotí nové úsilí v oblasti politických reforem. Vítá rovněž obnovení diplomatických vztahů s Arménií po téměř stoletém nepřátelství a snahu o ukončení dlouhotrvajícího konfliktu s kurdskou menšinou.

  Vztahy EU s Kosovem, které vyhlásilo nezávislost na Srbsku v únoru 2008, jsou stále v poměrně raném stádiu. Hlavními problémy, kterým musí Kosovo čelit, a způsoby, jak může EU pomoci, se zabývá zvláštní dokument.

  V současné době mají status oficiálních kandidátů na členství v EU pouze tři země: Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Chorvatsko a Turecko.

  Další informace o rozšiřování EU Deutsch (de) English (en) français (fr)

  Strategie rozšiřování a Zpráva o pokroku 2009

  Další informace na toto téma

  Poslední aktualizace: 21/09/2012  |Začátek stránky