Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Ochrana menších dodavatelů potravin před giganty evropského průmyslu
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

30/07/2014

EU požaduje opatření, které by ochránilo malé potravinářské podniky před nekalými praktikami používanými některými supermarkety a většími výrobci.

Velké společnosti mají při vyjednávání s ostatními podniky silnější pozici, které – legitimně – využívají ve svůj prospěch.                  

Jelikož se však síla v potravinářském průmyslu začala výrazně koncentrovat, vzniká nerovnováha, která někdy menší společnosti vystavuje nekalým obchodním praktikám. 

  Zákazník s nákupním vozíkem nakupuje v supermarketu

  Silnější obchodní partneři například:             

                                              
  • odmítají poskytovat základní smluvní podmínky písemně
  •                                            
  • mění ceny transakcí, které již byly dohodnuty
  •                                            
  • přenášejí na slabší smluvní strany nepřiměřeně velké riziko
  •                                            
  • bez pádného důvodu ukončují obchodní vztah, aniž dodrží výpovědní lhůtu.
  •                                                             

  Pokud je slabší strana na větším subjektu ekonomicky závislá, často ze strachu, že dojde k narušení obchodního vztahu, nehájí své zájmy.                     

  Typickým případem je následující situace: Velký nadnárodní výrobce nealko nápojů dodává své výrobky drobnému maloobchodníkovi. Uvede na trh nový výrobek a maloobchodníka žádá, aby výrobek naskladnil. Pokud prodejce kvůli nedostatku místa na regálech odmítne, dodavatel mu pohrozí, že přestane dodávat některé ze svých masově prodávaných výrobků. Pokud se maloobchodník začne bránit tím, že nový výrobek nebyl předmětem roční smlouvy, dodavatel může vztah ukončit.

  Podpora malých a středních podniků                                                              

  Některé členské státy již zavedly protiopatření, nikoli však všechny.                       

  Od září 2013 vybízí Evropská unie podniky, aby dobrovolně přijaly kodex chování – tzv. Supply Chain Initiative (iniciativa dodavatelského řetězce) – kterou se zavazují k férovému a udržitelnému jednání v rámci obchodních vztahů.                        

  EU chce nyní postoupit o krok dále a vytvořit celoevropské zásady a minimální normy pro prosazování práva.                      

  Jejím cílem je, aby bylo možné vyřešit větší počet případů na dobrovolné bázi namísto nákladných a zdlouhavých soudních řízení. Nezávislé orgány by přitom měly chránit identitu malých podniků, které by jinak nemusely být kvůli obavám z možných negativních dopadů ochotné problémové případy vůbec řešit.                   

  Než se potravinářský výrobek dostane ke spotřebiteli, je předmětem obchodního řetězce, kterého se účastní řada aktérů – výrobců, zpracovatelů a maloobchodníků. V tomto dodavatelském řetězci pracuje v EU přes 47 milionů lidí a působí zde velké množství malých firem – více než v kterémkoli jiném odvětví.

  Tisková zpráva – Nekalé obchodní praktiky v potravinářském průmyslu                                                           

  Časté otázky – Nekalé praktiky v potravinářském průmyslu English                                       

  Poslední aktualizace: 01/08/2014  |Začátek stránky