Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise navrhuje vyšší úspory energie do roku 2030
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

29/07/2014

Evropská komise v novém sdělení navrhuje v rámci lepší energetické účinnosti nové střednědobé a dlouhodobé cíle.

Navrhovaný cíl 30 % pro rok 2030 staví na dosavadních pozitivních výsledcích v dané oblasti. Například nové budovy spotřebují jen polovinu energie než ty z 80. let a průmysl má až o 19 % nižší nároky na energii než v roce 2001.

  domeček z papíru, na střeše je vlajka EU a na přední zdi škála energetických štítků

  Ve sdělení o energetické účinnosti je rovněž hodnocen pokrok v dosahování cíle 20 %, který si EU stanovila pro zvýšení energetické účinnosti do roku 2020. V současné době se předpovídá, že Unie do roku 2020 dosáhne energetických úspor ve výši 18–19 %.

  Stanoveného cíle 20 % by však bylo ještě možné dosáhnout, kdyby všechny členské státy plně provedly již přijaté legislativní akty. Komise nemá v úmyslu navrhovat nová opatření, ale vyzývá členské státy, aby zintenzívnily své úsilí, a zajistily tak společné splnění cíle pro rok 2020.

  V roce 2017 vyhodnotí Evropská komise další pokrok v oblasti energetické účinnosti. Posoudí, zda by se měly používat dodatečné ukazatele, jako například energetická náročnost, které lépe zohledňují změny ve vývoji a prognózy HDP a růst počtu obyvatel.

  Přínosy stávající politiky v oblasti energetické účinnosti

  Dlouhodobé výhody

  Pozitivní dopady energetické účinnosti na život Evropanů v následujících šestnácti letech:

  Za každé další procento úspor energie by se měl snížit dovoz plynu do EU o 2,6 %, což omezí naši závislost na externích dodavatelích.

  Energeticky účinnější budovy budou mít pro lidi, kteří v nich žijí a pracují, kromě nižších účtů za energii ještě další výhody. Lepší okna například mohou přinést zvýšení kvality vzduchu a ochranu před hlukem zvenku.

  Strategie v oblasti energetické účinnosti vytvoří nové příležitosti pro evropské podniky, jako jsou stavební firmy a výrobci zařízení. V souvislosti s tím vzniknou v daných oblastech nová pracovní místa.

   

  Souvislosti

  Směrnice o energetické účinnosti(2012/27/EU) zavádí závazná opatření, která mají zajistit splnění cíle zvýšení energetické účinnosti o 20 % do roku 2020. Tento cíl je součástí širší strategie EU v oblasti energetiky a klimatu do roku 2020, která zahrnuje též 20% snížení emisí skleníkových plynů a 20% podíl energie z obnovitelných zdrojů ve skladbě energetických zdrojů EU.

   

  Další informace:

  Sdělení o energetické účinnosti na internetových stránkách Generálního ředitelství pro energetiku

  Tisková zpráva

  MEMO/14/494

   

  Poslední aktualizace: 12/08/2014  |Začátek stránky