Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Ceny za komunikaci v oblasti zemědělské politiky EU 2014
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

20/10/2014

Vymysleli jste komunikační akci či kampaň týkající se zemědělství a rozvoje venkova, s níž byste se rádi pochlubili před mezinárodním obecenstvem? Chcete se podělit o své zkušenosti s dalšími zúčastněnými stranami, jež se věnují otázkám komunikace v oblasti společné zemědělské politiky (SZP)?

Evropská komise i letos vyhlašuje soutěž o ceny za komunikaci v oblasti SZP. Porotou vybraní finalisté budou pozváni na slavnostní udělování cen, které proběhne v lednu 2015 v Bruselu. Účastníci zde budou mít možnost představit své projekty a podělit se o zkušenosti.

Přihlášky zasílejte do pátku 31. října 2014 do 12:00 hodin SEČ.

  logo ceny za komunikaci v oblati Společné zemědelské politiky

  Soutežit lze ve třech kategoriích.

  Komunikace zaměřená na zůčastněné strany: kategorie je určena pro projekty se zaměřením na osoby, které se o problematiku zajímají z profesních důvodů, např. na osoby s rozhodovací pravomocí či osoby, které významně ovlivňují veřejné mínění, na profesní organizace, zemědělce či jiné zúčastněné strany.

  Komunikace zaměřená na veřejnost: kategorie je určena pro projekty se zaměřením na širokou veřejnost a poskytující jí jasné a snadno srozumitelné informace, které jsou důležité pro každodenní život.

  Inovativní komunikace: kategorie je určena pro projekty jež se zaměřují na zúčastněné strany či na širokou veřejnost, které vynikají inovativností nebo jsou zajímavé z hlediska použitých nástrojů, akcí či komunikačních kanálů.

  Kdo se může zúčastnit soutěže o ceny za komunikaci v oblasti SZP?                                    

  Zúčastnit se může kterákoli z těchto organizací: vnitrostátní ministerstva, nevládní a neziskové organizace, organizace zastupující místní, regionální a obecní úřady, profesní organizace (sdružení zemědělců či sdružení pro rozvoj zemědělství a venkova), střediska nezávislých analytiků (think tanky), výzkumné a akademické instituce, média či komunikační agentury.                                                                                                                                                                             

  Postup při přihlášení

  Projekty je třeba zaslat do pátku 31. října 2014 do 12:00 hodin středoevropského času (poledne).

  Podmínkou je podání přihlášky v angličtině, francouzštině či němčině. Přihlášky v jiných jazycích nebudou přijaty.                                               

  S žádostí o pomoc se soutěžící mohou obracet na kontaktní místo. Jeho telefonní číslo je: +32 2 333 59 65, e-mailová adresa: capca2014@iservice-europa.eu. Provozní doba kontaktního místa v pracovních dnech je 9:00–13:00 a 14:00–17:30 hodin. Dotazy budou vyřízeny do tří pracovních dnů ode dne doručení. Všechny dotazy určené kontaktnímu místu, které mají být vyřešeny před vlastním zasláním projektu, je třeba odeslat nejpozději v pátek 31. října 2014 do 09:00 hodin.                                                                                                                                                                           

  Postup při výběru                                          

  1. Přihlášky, které splňují kritéria pro účast, budou k vyhodnocení postoupeny nezávislé výběrové komisi složené ze tří odborníků v oboru komunikace. Během této první fáze hodnocení proběhne v každé kategorii první předběžný výběr, v jehož rámci bude určeno nejvýše patnáct postupujících projektů.
  2.                                                
  3. Takto vybrané projekty bude hodnotit porota na vysoké úrovni složená ze specialistů na komunikaci a odborníků na zemědělskou politiku a politiku rozvoje venkova. Porota u každé ze tří soutěžních kategorií vybere tři finalisty. Vyhrazuje si přitom právo projekt případně přeřadit do jiné kategorie, než do jaké jej soutěžící původně přihlásil/a.
  4.                                                
  5. Porota může jednomu z projektů udělit zvláštní cenu poroty.
  6.                                                
  7. O konečném pořadí (první, druhé a třetí místo) v rámci každé z kategorií rozhodne hlasováním plénum z řad odborníků v oblasti komunikace, kteří budou na slavnostní udělování cen pozváni. Finalisté budou mít v rámci této akce před vlastním hlasováním možnost svůj projekt publiku představit.
  8.                                                
  9. Návštěvníci webových stránek soutěže budou moci formou zvláštní ceny široké veřejnosti vyjádřit své uznání projektu, který z devíti finalistů vyberou jako nejlepší.
  10.                                                                                                                                       

  Další informace:

  http://ec.europa.eu/agriculture/cap-communication-network/awards/index_cs.htm

   

   

  Poslední aktualizace: 22/10/2014  |Začátek stránky