Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Ochrana pro český křišťál? Komise zahájila konzultaci o ochraně zeměpisných označení nezemědělských výrobků
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

21/07/2014

Výrobky založené na tradičních znalostech a výrobních postupech, jako je například český křišťál, skotský tartan či kararský mramor, by v budoucnu mohly mít celoevropskou ochranu zeměpisného označení.

Právě zveřejněnou konzultací se Evropská komise snaží získat názor odborné veřejnosti či jiných zainteresovaných stran na téma ochrany zeměpisných označení nezemědělských výrobků.

  tvarování rozžhavené sklenice sklenářem

  V dnešním globalizovaném světě spotřebitelé hledají způsoby, jak rozeznat pravé původní produkty, a očekávají, že uváděná kvalita a specifické vlastnosti odpovídají skutečnosti.

  Zeměpisné označení se vztahuje na zboží, které pochází ze země, regionu nebo místa, v nichž je jakost, pověst nebo jiná vlastnost produktu spojována s jeho zeměpisným původem. Dosud však neexistuje žádná celounijní harmonizace nebo jednotná ochrana zeměpisných označení nezemědělských výrobků (jako je keramika, mramor, nožířské výrobky, obuv, tapiserie nebo hudební nástroje). Místo toho se používají vnitrostátní právní předpisy, což vede v Evropě k různým úrovním právní ochrany.

  Výrobci nezemědělských výrobků, kteří chtějí, aby zeměpisné označení jejich výrobku bylo v EU chráněno, si musí zajistit ochranu v každém jednotlivém členském státě, což na jednotném trhu EU není efektivní, nebo se v případě zneužití spolehnout na soudní řízení.

  Konzultace ve formě zelené knihy se skládá ze dvou částí.

  • První část se zabývá stávajícími způsoby ochrany na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU a potenciálními hospodářskými, sociálními a kulturními přínosy, kterých by mohlo být v EU dosaženo lepší ochranou zeměpisných označení.
  • Druhá část se zabývá spíše odbornými otázkami a snaží se získat názory zúčastněných stran na možná řešení ochrany zeměpisných označení nezemědělských výrobků na úrovni EU.

  Všechny zúčastněné strany – od spotřebitelů a výrobců po distributory a místní orgány – mají možnost zaslat své připomínky a návrhy do 28. října 2014 zde.

  Komise poté zveřejní výsledky konzultace a vezme je v úvahu při posuzování otázky, zda je namístě učinit další kroky na úrovni EU.

  Další informace: 

  Tisková zpráva

  Konzultace

  Zeměpisné označení nezemědělských výrobků

   

  Poslední aktualizace: 30/07/2014  |Začátek stránky