Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Projekt Laboratoř Evropské unie - vyhlášení 3. kola soutěže
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/02/2014

Psali jste diplomovou práci na téma týkající se Evropské unie? Neuplynul od úspěšné obhajoby déle než rok? Poté neváhejte a přihlaste svoji diplomovou práci do 3. kola soutěže o nejlepší diplomovou práci s tematikou EU!

Deset sylabů nejkvalitnějších prací společně s údaji o autorovi bude následně publikováno ve sborníku vědeckého typu s hlavičkou Evropské komise!

Studenti, jejichž diplomové práce se umístí na 1.–3. místě, budou navíc oceněni zajímavými cenami.

Psali jste diplomovou práci na téma týkající se Evropské unie? Neuplynul od úspěšné obhajoby déle než rok? Poté neváhejte a přihlaste svoji diplomovou práci do 3. kola soutěže o nejlepší diplomovou práci s tematikou EU! Deset sylabů nejkvalitnějších prací společně s údaji o autorovi bude následně publikováno ve sborníku vědeckého typu s hlavičkou Evropské komise! Studenti, jejichž diplomové práce se umístí na 1.–3. místě, budou navíc oceněni zajímavými cenami.>
  černobílý obrázek knihy a nápis EU laboratoř

  Autoři prací tak mohou později prokázat v případě potřeby kvalitu své prvotní vědecké práce a využít ji tak v případě pokračování na doktorském studiu či po skončení vysokoškolského studia při zahájení profesní kariéry.

  Cílem je podnítit aktivní debatu o evropských záležitostech mezi vysokoškolskými studenty a zvýšit jejich celkový zájem o dění na úrovni Evropské unie i mezinárodní úrovni jako takové.

  Projekt je realizován Katedrou světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE a zástupci dalších univerzit/vysokých škol v ČR.

  Termín pro zaslání přihlášky: do 15. března 2014

  Z přihlášených diplomových prací bude vybráno na základě oponentských posudků nezávislých hodnotitelů kolektivním rozhodnutím sedmičlenné redakční rady deset nejlepších prací dle následujících kritérií:

  • stanovení cílů, hypotéz a jejich naplnění
  • použité metody
  • obsahová správnost a hloubka provedené analýzy
  • schopnost argumentace a kritického myšlení
  • citace a práce se zdroji
  • formální úprava, jazyková a stylistická úroveň

  Více informací o soutěži naleznete zde .

  Kontaktní údaj pro zaslání přihlášky:

  doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
  Katedra světové ekonomiky, Fakulta mezinárodních vztahů
  Vysoká škola ekonomická v Praze
  E-mail: jirankov@vse.cz
  Tel.: 224 095 368, 230

  Více informací o projektu na: http://ces.vse.cz/?p=2655

  Sborníky prvního ročníku soutěže si můžete stáhnout zde .

  Poslední aktualizace: 19/02/2014  |Začátek stránky