Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Kampaň „Generation Awake“: Zastavte plýtvání odpadem
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/02/2014

Tři tašky, jeden kbelík a jeden odpadkový koš … jeden tým, který má jeden společný cíl: zastavit plýtvání odpadem.

To jsou hlavní představitelé kampaně Generation Awake, prostřednictvím kterých se Evropská komise snaží upozornit spotřebile o účincích jejich spotřebního chování. Nejnověji se kampaň zaměřuje na důsledky, které pro životní prostředí, hospodářskou a sociální situaci vyplývají z plýtvání zdrojů.

 

  animovaná postavička popelnice a nákupní tašky

  Generation Awake je kampaň, jejímž cílem je zvýšit povědomí o efektivním využití zdrojů. Je zacílena na veřejnost a ukazuje, co je možné udělat v každodenním pro snížení množství produkovaného odpadu a důmyslnější využívání přírodních zdrojů, jako je voda, energie, dřevo a kovy.

  Kampaň Generation Awake

  Tři tašky, jeden kbelík a jeden odpadkový koš … jeden tým, který má jeden společný cíl: zastavit plýtvání odpadem. To je tým, který si říká Buditelé (Awakeners).

  "Když jsme se museli dívat, kolik odpadu končí na skládkách a jak málo se ho recykluje, vážně nás to naštvalo. Tak jsme spojili síly a dali dohromady poselství o tom, že odpad je opravdu cenný zdroj." vzkazují Buditelé.

  Internetové stránky vedou své návštěvníky k tomu, aby si uvědomili cenu odpadu, a ukazují, jak ho lze znovu použít, recyklovat, vyměnit a opravit, místo aby se prostě vyhodil.

  Související stránka na Facebooku nabádá občany, aby se zamysleli např. nad tím, jak omezit plýtvání s potravinami či snížit spotřebu vody.

  Přidat se může každý a všichni by měli šířit myšlenku, že odpad, jemuž nelze zabránit, se může stát hodnotným zdrojem a že úsporným využíváním zdrojů lze ušetřit značné prostředky.

  Další informace:

  http://www.generationawake.eu/cs/

  www.facebook.com/GenerationAwake

  www.youtube.com/user/GenerationAwake

   

  Souvislosti

  Odpad často obsahuje cenné materiály, které se mohou vrátit do hospodářského systému. Hospodářství Evropské unie dnes kvůli špatnému nakládání s odpady přichází o značné množství potenciálních sekundárních surovin.

  V roce 2010 dosáhla celková produkce odpadu v EU 2 520 milionů tun, což představuje v průměru 5 tun na obyvatele ročně. Snížením, opětovným použitím a recyklací odpadů lze přispět k rozvoji dynamické ekonomiky a zachování zdravého životního prostředí.

  Poslední aktualizace: 17/02/2014  |Začátek stránky