Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

2. kolo soutěže Laboratoř Evropské unie
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

07/06/2013

Laboratoř Evropské unie je projekt Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR s posláním ocenit studenty vysokých škol zabývající se evropskými záležitostmi, jejichž diplomové práce se v soutěži o nejlepší diplomovou práci umístí mezi deseti nejkvalitnějšími.

Vítězné diplomové práce budou uveřejněny ve sborníku Zastoupení Evropské komise v ČR.

  Logo soutěže Laboratoř Evropské unie

  Autoři prací tak mohou později prokázat v případě potřeby kvalitu své prvotní vědecké práce a využít ji tak v případě pokračování na doktorském studiu či po skončení vysokoškolského studia při zahájení profesní kariéry.

  Cílem je podnítit aktivní debatu o evropských záležitostech mezi vysokoškolskými studenty a zvýšit jejich celkový zájem o dění na úrovni Evropské unie i mezinárodní úrovni jako takové.

  Projekt je realizován Katedrou světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE a zástupci dalších univerzit/vysokých škol v ČR.

  Termín pro zaslání přihlášky: do 15. července 2013

  Z přihlášených diplomových prací bude vybráno na základě oponentských posudků nezávislých hodnotitelů kolektivním rozhodnutím sedmičlenné redakční rady deset nejlepších prací dle následujících kritérií:

  • stanovení cílů, hypotéz a jejich naplnění
  • použité metody
  • obsahová správnost a hloubka provedené analýzy
  • schopnost argumentace a kritického myšlení
  • citace a práce se zdroji
  • formální úprava, jazyková a stylistická úroveň

  Plné znění zadání soutěžě naleznete ZDE pdf - 148 KB [148 KB] .

   

  Více informací u koordinátora projektu:

   

  Poslední aktualizace: 19/06/2013  |Začátek stránky