Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

EU dá 330 milionů EUR na prodloužení pražského metra
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

22/02/2013

 

Evropská komise schválila příspěvek z Fondu soudržnosti ve výši 330 milionů EUR na prodloužení linky metra „A“ v Praze. Projekt počítá s výstavbou 6 km nové trasy a čtyř nových stanic. Prodloužená trasa metra zlepší nejen dopravní obslužnost více než 127 000 občanů na severozápadě hlavního města, ale i dostupnost největší nemocnice v České republice, Motola.

  Pražské metro

  Prodloužená trasa povede ze stanice Dejvická, kde nyní linka A končí. Bude pokračovat západním směrem pod Evropskou ulicí, poté se ve Vokovicích stočí k jihu a konečnou bude mít u nemocnice v Motole.

  Investice probíhá v rámci prioritní osy „Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze“ programu „Doprava“, který spolufinancuje EU. Z celkové výše investice 954 milionů EU bude z Fondu soudržnosti poskytnuto EUR 330 milionů EUR.

  Stavba bude hotova do konce roku 2014. Projekt dal vzniknout 1120 pracovních míst, dalších 135 míst bude vytvořeno po dokončení stavby.

  Souvislosti:

  Všechny velké projekty, u nichž celková výše investice převyšuje 50 milionů EUR, musí schválit Evropská komise. Ostatní typy projektů jsou schvalovány na vnitrostátní nebo regionální úrovni. Celkový příděl pro Českou republiku v rámci politiky soudržnosti je v období 2007–2013 přibližně 26,7 miliard EUR.

   Více informací:

  'Velké projekty‘ financované EU

  Politika soudržnosti EU v České republice

  Další ínformace ohledně projektu poskytne Dopravní podnik hl.m. Prahy: tiskoveoddeleni@dpp.cz

  Poslední aktualizace: 06/03/2013  |Začátek stránky