Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

EU podpoří výstavbu dálnice D3
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

14/02/2013

Evropská unie přispěje částkou více než 700 000 EUR z programu TEN-T na studii týkající se výstavby, provozu a údržby úseků dálnice D3 prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru. Celkové náklady na projekt činí 1 456 000 EUR.

  EU podpoří výstavbu dálnice D3

  Projekt, který byl vybrán v rámci každoroční výzvy TEN-T v roce 2011, se vztahuje na provedení řady právních, finančních a technických studií k výstavbě 18,8 km dálnice D3 v Jihočeském kraji. Konkrétně se jedná o úseky ležící mezi Veselím nad Lužnicí (obec Bošilec) a Českými Budějovicemi (Borek). Na projektu se podílí jak veřejný tak soukromý sektor na principu „navrhnout-vybudovat-financovat-provozovat“ (DBFO). Vztahovat by se mohl výhledově i na provoz a údržbu jiných delších úseků této dálnice, které jsou již zprovozněné nebo ve výstavbě.

  Projekt bude řídit Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť a dokončen by měl být do konce dubna 2014.

  Více informací viz:

  http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/czech_republic/2011-cz-94064-s.htm

  nebo prostřednictvím e-mailu: TENT-AGENCY@ec.europa.eu

  Poslední aktualizace: 20/02/2013  |Začátek stránky