Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise vyzývá k dosažení shody ohledně rozpočtu EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/02/2013

 

Hlavním bodem programu právě probíhajícího vrcholného setkání vedoucích představitelů členských zemí je rozpočet EU.

Cílem je dosáhnout dohody na finančním rámci do konce tohoto desetiletí. Ten určuje hlavní oblasti politik, které budou do roku 2020 financovány, a horní stropy, kterých výdaje na každou z politik mohou každoročně dosáhnout.

  Komise vyzývá k dosažení shody ohledně rozpočtu EU

  Jednání o dlouhodobém rozpočtu EU vstupují do finále. V této souvislosti předseda Evropské komise José Manuel Barroso zdůraznil význam rozpočtu při podpoře těch, kterých se hospodářská krize dotkla nejvíce.

  Ve své projevu v Evropském parlamentu ve středu 6. února uvedl předseda Evropské komise José Manuel Barroso případy členských zemí, které nemají prostředky na podporu pracovníků, jež přišli o práci v důsledku přemístění jejich výrobního závodu, nebo se nemohou postarat o ty nejchudší.

  V předvečer setkání vedoucích představitelů zemí EU, které je z hlediska schválení rozpočtu naprosto zásadní, je José Manuel Barroso vyzval, aby nepromeškali příležitost využít rozpočtu rovněž k boji proti nezaměstnanosti mladých. Těch je nyní v Unii bez práce kolem 7,5 milionů.

  Předseda Komise vedoucí představitele rovněž vyzval, aby se pokusili nalézt správnou rovnováhu mezi ambiciózními představami a realisticky dosažitelnými cíli. Přislíbil, že udělá maximum pro to, aby zůstaly zachovány vize původního návrhu Komise. Účastníky summitu rovněž požádal, aby bylo schváleno řešení flexibilní. To by totiž umožnilo převádět nevyčerpané finanční prostředky do dalšího roku, případně mezi jednotlivými politickými oblastmi.

  Barroso rovněž zdůraznil, že by bylo vhodné rozpočet vždy v polovině rozpočtového období přezkoumat a v případě potřeby provést odpovídající úpravy a převést prostředky do jiné oblasti.

  Poukázal na nutnost zasadit se o to, aby se dostatek finančních prostředků vyčlenil na klíčové programy EU, jejichž účelem je vyvést Evropu ze současné hospodářské krize. K nim patří výzkumEnglish, digitální a dopravní sítě Englishfrançais, konkurenceschopnost malých podniků DeutschEnglishfrançaisa studentské výměnné programy DeutschEnglishfrançais. Financování těchto oblastí Evropě pomůže, aby zůstala jedním z nejkonkurenceschopnějších regionů na světě, dodal Barroso.

  V době, kdy se mnozí potýkají s finančními problémy, je rovněž důležité i nadále vynakládat prostředky na podporu těch nejzranitelnějších. Jde především o tyto iniciativy:

  • program na pomoc nejchudším Englishfrançais– v jeho rámci se nejchudším osobám v EU poskytují potraviny, ošacení a jiné předměty základní potřeby.

  Z rozpočtu EU je rovněž financována pomoc nejpotřebnějším mimo Evropu. Jde o rozvojovou a humanitární pomoc. Poskytování těchto prostředků zároveň určuje vliv EU v jiných částech světa.

  Další informace:

  V současné finanční perspektivě EU na roky 2007 až 2013 měla Česká republika ve fondech EU vyčleněno téměř 27 miliard eur (asi 680 miliard korun). Návrh Finančního rámce 2014-2020 naleznete zde.

  Jasný přehled toho, kam prostředky EU jdou a odkud se získávají naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 11/02/2013  |Začátek stránky