Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Soutěž o nejlepší diplomovou práci s tematikou Evropské unie zahájena
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/02/2013

Na konci ledna byl spuštěn projekt Laboratoř Evropské unie, který vyhlásilo Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR. Zájemci mohou až do 15. března 2013 přihlásit své diplomové práce zabývající se evropskými záležitostmi do celorepublikové soutěže o nejlepší diplomovou práci s tematikou EU. Deset sylabů nejkvalitnějších prací společně s údaji o autorovi bude následně publikováno ve vědeckém sborníku. Studenti, jejichž diplomové práce se umístí na 1.–3. místě, budou navíc oceněni zajímavými cenami. Realizátorem celého projektu je Katedra světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE.

  skupina studentů s knihami v rukou

  „Hlavním cílem projektu je podnítit aktivní debatu o evropských záležitostech mezi vysokoškolskými studenty a zvýšit tím jejich celkový zájem o evropské dění. Přínos nových myšlenek na akademické úrovni týkajících se Evropské unie je obzvlášť v roce 2013 velice aktuální a žádoucí vzhledem ke skutečnosti, že tento rok byl Unií vyhlášen Evropským rokem občanů,“ uvádí ke spuštěnému projektu Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR.

  „Souběžně je autorům diplomových prací dána možnost prokázat v případě potřeby kvalitu své prvotní vědecké práce a využít ji tak i po skončení vysokoškolského studia při zahájení profesní kariéry,“ doplňuje prof. Eva Cihelková, koordinátorka projektu Laboratoř Evropské unie.

  Po splnění hlavních podmínek účasti na projektu Laboratoř Evropské unie, kterými jsou úspěšná obhajoba diplomové práce zabývající se aktuální tematikou Evropské unie a doba kratší než jeden rok od samotné obhajoby, může absolvent magisterského či navazujícího magisterského studijního programu/oboru svou práci přihlásit přímo u koordinátora projektu. Stačí vyplnit stručnou elektronickou přihlášku, jejíž povinnou součástí je i diplomová práce. Student si zároveň může zvolit, zda autorský sylabus do odborného sborníku připraví sám.

  Diplomové práce přihlášené do soutěže budou nezávisle posuzovány hodnotiteli na základě šesti kritérií: použité metody, obsahová správnost a hloubka provedené analýzy, schopnost argumentace a kritického myšlení, citace a práce se zdroji, formální úprava, jazyková a stylistická úroveň. Na základě oponentských posudků vybere kolektivním rozhodnutím sedmičlenná redakční rada deset nejkvalitnějších diplomových prací pro publikování autorských sylabů ve vědeckém sborníku. Pro první tři místa jsou navíc připraveny finanční odměny ve výši 700, 500 a 300 EUR.

  Soutěž bude znát své vítěze 30. června 2013. Po tomto datu bude v knihovnách a na příslušných vysokých školách či univerzitách k dispozici Sborník sylabů nejlepších diplomových prací s tematikou evropských záležitostí. Pro oslovení široké studentské i odborné veřejnosti bude Sborník rovněž dostupný v online podobě.

  Další informace jsou k dispozici na www.evropska-unie.cz nebo přímo u koordinátora projektu http://ces.vse.cz/.

  Kontakt pro média:

  Tiskové oddělení

  Zastoupení Evropské komise v České republice

  Evropský dům

  Jungmannova 24

  110 21 Praha 1

  Tel.: 224 312 835

  www.evropska-unie.cz

   

  Poslední aktualizace: 02/05/2013  |Začátek stránky