Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Ekologičtější a spolehlivější paliva pro auta
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/02/2013

 

Návrhy zajistí hustší síť alternativních čerpacích a nabíjecích stanic a tím širší používání alternativních paliv v EU.

Pokud by více řidičů začalo používat vozidla poháněná elektřinou, vodíkem nebo zemním plynem (oproti benzínovým nebo naftovým pohonům), EU by nebyla tak závislá na dovozu energií a výrazněji by se snížily emise skleníkových plynů.

  Ekologičtější a spolehlivější paliva pro auta

  Většímu rozšíření alternativních paliv však brání vysoká cena vozidel, nezvyk ze strany spotřebitelů a malý počet nabíjecích a čerpacích stanic.

  Komise chce tyto překážky odstranit, a proto plánuje zavést závazné cíle a společné normy. Hlavní návrhy se týkají:

  • elektřiny – minimální počet nabíjecích stanic na každou zemi a standardní podoba nabíječky (řidiči tak budou moci auto nabít kdekoliv v EU)
  • vodíku – společné normy palivové hadice a další součástí čerpacích stanic ve 14 zemích EU
  • zkapalněného zemního plynu – čerpací stanice pro nákladní vozidla každých 400 km na navrhované sjednocené evropské dopravní síti English; čerpací stanice pro plavidla ve všech 139 námořních a říčních přístavech v této síti
  • stlačeného zemního plynu – přístup k čerpacím stanicím, společné normy, do roku 2020 celoevropská dostupnost alespoň každých 150 km.

  Země EU by tyto změny měly zavést prostřednictvím úpravy svých zákonů a daní, tak aby byli k účasti motivováni soukromí investoři. Pomoci s realizací daných opatření mohou i finanční prostředky EU, které jsou k těmto účelům k dispozici již nyní.

  Návrhy se netýkají další alternativních paliv, které buď využívají stávající infrastrukturu (biopaliva a syntetická paliva), anebo pro které již základní infrastruktura existuje (zkapalněný ropný plyn).

  Tvorba moderní sítě

  Přibližně 84 % ropy, která se použije v dopravě, je třeba dovézt (v roce 2011 to představovalo 1 miliardu eur denně). Většina pochází z nestabilních oblastí světa, dodávky tedy nejsou spolehlivé.

  Přechod na ekologičtější paliva je jedním z nejlogičtějších způsobů, jak Evropu vymanit ze závislosti na zahraničních zdrojích energie.

  To odpovídá i plánu evropského dopravního prostoru, jenž stanoví cíle v oblasti mobility a integrace dopravních síti , které se mají splnit do roku 2050 za současného snižování emisí skleníkových plynů.

  Více informací o dopravě English.

  Poslední aktualizace: 06/02/2013  |Začátek stránky