Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise navrhuje otevření železničního trhu konkurenci
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

30/01/2013

 

Evropská komise dnes představila komplexní balíček opatření, který má zlepšit kvalitu a rozšířit nabídku železničních služeb v Evropě.

Železnice jsou důležitou součástí dopravy v EU. Zcela zásadní význam mají při řešení rostoucí poptávky po dopravě, dopravního přetížení, zabezpečení dodávek paliv a snižování emisí uhlíku. Řada evropských železničních trhů však dnes stagnuje nebo upadá.

Proto Komise navrhuje dalekosáhlá opatření, kterými chce otevřít domácí trhy osobní dopravy v EU konkurenci, a podpořit tak inovace v evropské železniční dopravě. Zároveň mají být provedeny zásadní technické a strukturální reformy.

  Komise navrhuje otevření železničního trhu konkurenci

  Předložené návrhy se zaměřují na tyto klíčové oblasti:

  Komise chce snížit administrativní náklady železničních dopravců a usnadnit vstup nových subjektů na trh.

  Komise navrhuje, aby se vnitrostátní osobní doprava po železnici od prosince 2019 otevřela novým účastníkům a službám. Noví dopravci tak přinesou kvalitnější služby a bohatší nabídku.

  Nezávislí provozovatelé kolejí (tedy dráhy či „infrastruktury“) musí železniční síť spravovat efektivně a nediskriminačním způsobem, aby měli na železnici všichni přístup za stejných podmínek. A musí také spolupracovat na úrovni EU, aby se mohla vytvořit skutečná evropská síť.

  Dynamický železniční sektor potřebuje kvalifikované a motivované pracovníky. Během příštích 10 let se bude muset železniční odvětví vyrovnat se dvěma úkoly: Bude muset přilákat nové zaměstnance, aby nahradili třetinu pracovníků odcházejících do důchodu, a zároveň reagovat na nové a konkurenčnější prostředí.

   

  Další informace:

  Tisková zpráva

  Poslední aktualizace: 05/02/2013  |Začátek stránky