Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Den ochrany údajů 2013
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

29/01/2013

 

Příspěvek místopředsedkyně Evropské komise odpovědné za oblast spravedlnosti Viviane Redingové a irského ministra spravedlnosti Alana Shattera u příležitosti Mezinárodního dne ochrany osobních údajů (28. ledna). 

  Den ochrany údajů 2013

  Evropská komise v loňském roce před Evropským dnem ochrany údajů 2012 navrhla hlubokou a komplexní reformu pravidel pro ochranu údajů v EU s cílem přizpůsobit je podmínkám 21. století. Rok po navržení reformy je snadné vidět, proč je zapotřebí jasných a modernizovaných pravidel.

  Je nezbytné vytvořit nová pravidla, která by chránila práva občanů a současně usnadnila obchod v digitální éře. Lisabonská smlouva poskytuje právní základ pro posílení opatření na ochranu údajů občanů. Hlavním cílem návrhu reformy je proto zvýšení kontroly fyzických osob nad jejich osobními údaji, potažmo posílení víry a důvěry v digitální ekonomiku. Musíme zajistit, aby normy pro ochranu údajů udržely krok s novými technologiemi a novými obchodními modely.

  Žijeme v digitálním světě, v němž mají osobní údaje obrovskou ekonomickou hodnotu. Čísla hovoří za vše: zatímco v roce 1993 se internetem přenášelo pouze 1 % mediálních sdělení, v roce 2007 již tento podíl přesahoval 97 %. V roce 2011 měl evropský trh se službami tzv. cloud computingu hodnotu 3,5 miliardy EUR, pokud jde o softwarové produkty, a 1,1 miliardy EUR v oblasti hardwarových produktů. Podle odhadů na rok 2014 poroste hodnota tohoto segmentu trhu až na 11 miliard EUR, tedy exponenciálně. Chytré telefony dnes na celém světě vlastní více než miliarda lidí a jednotlivým identitám tak lze přiřadit stále rozmanitější údaje. Poznatky, které lze vyvodit z propojení dříve oddělených údajů, se staly nepostradatelné pro obchod a inovace.

  Toto nové prostředí založené na užívání počítačových technologií a sdílení informací musí Evropa využít ve svůj prospěch. Potřebujeme taková pravidla, která nebudou znevýhodňovat podniky kvůli jejich přeshraniční činnosti. Potřebujeme pevný legislativní rámec, který ochrání občany a současně umožní společnostem využívat jednotný evropský digitální trh s 500 miliony potenciálních zákazníků. Pokud EU podnikne nezbytné kroky k vytvoření moderního jednotného digitálního trhu, mohl by se její HDP podle některých odhadů do roku 2020 zvýšit o další 4 procenta.

  Tyto nové obchodní modely jsou závislé na sběru, interpretaci a mobilitě osobních údajů. Právě proto Evropská komise, Evropský parlament a Rada vedená irským předsednictvím EU razí cestu reformě pravidel EU pro ochranu osobních údajů, které pocházejí již z roku 1995 – z doby před internetem. Naším úkolem je zajistit, aby byl společný trhu EU se zbožím a službami přístupnější pro společnosti, které zpracovávají osobní údaje, a posílit víru a důvěru spotřebitelů, kteří jejich služeb využívají.

  Navrhované reformy v oblasti ochrany údajů EU, jejichž cílem je pomoci podnikům zavádět inovace a přispět k růstu, se budou soustředit na tři věci:

  Za prvé sníží náklady a zvýší právní jistotu tím, že současnou pestrou mozaiku evropských právních předpisů nahradí jedním sjednoceným souborem pravidel pro všech 27 zemí Evropské unie. Snižujeme administrativní náklady podniků zavedením jednotného kontaktního místa pro jednání s regulačními orgány. V budoucnu budou společnosti jednat pouze s orgány pro ochranu údajů v zemi EU, v níž mají sídlo: 27 kontaktních osob nahradí jediná.

  Za druhé musíme mít na paměti, že porušení pravidel pro ochranu údajů může způsobit obrovské ztráty. Pokud společnosti přesvědčíme o tom, aby na nezbytnost opatření na ochranu údajů myslely předem, dosáhneme snížení rizika. Jestliže se v případech narušení údajů zajistí, že budou zákazníci rychle informováni, vytvoří se ovzduší důvěry. Více lidí bude obchodovat on-line, což je samozřejmě dobré pro růst i pro tvorbu pracovních míst.

  Za třetí nová pravidla vnesou světlo do mezinárodních přenosů údajů. Osobní údaje mohou být shromážděny v Berlíně a zpracovány v Bangalore. Oproti současnému systému závazných podnikových pravidel představují nová pravidla pro ochranu údajů v EU zlepšení z hlediska snížení obtížnosti a zvýšení bezpečnosti těchto typů převodů.

  O reformách ochrany údajů v EU jednali před dvěma týdny v Dublinu ministři spravedlnosti a poslanci Evropského parlamentu. Dostalo se jim rozhodné podpory, což pomůže urychlit schválení této zásadní reformy před koncem tohoto roku. Závěr je jednoznačný: jednotné a moderní zákony na ochranu údajů v Evropské unii jsou přesně tím, co potřebujeme pro vytvoření důvěry a podnícení růstu na jednotném digitálním trhu.

  Více informací k návrhům Evropské komise v oblasti ochrany osobních údajů:

  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-57_cs.htm

  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

  Poslední aktualizace: 31/01/2013  |Začátek stránky