Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zapojte se do projektu „Laboratoř Evropské unie“
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

24/01/2013

Blíží se uzávěrka - 15. března 2013!!!

Laboratoř Evropské unie je projekt Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR s posláním ocenit studenty vysokých škol zabývající se evropskými záležitostmi, jejichž diplomové práce se v soutěži o nejlepší diplomovou práci umístí mezi deseti nejkvalitnějšími.

Vítězné diplomové práce budou uveřejněny ve sborníku Zastoupení Evropské komise v ČR.

  Studenti

  Autoři prací tak mohou později prokázat v případě potřeby kvalitu své prvotní vědecké práce a využít ji tak v případě pokračování na doktorském studiu či po skončení vysokoškolského studia při zahájení profesní kariéry.

  Cílem je podnítit aktivní debatu o evropských záležitostech mezi vysokoškolskými studenty a zvýšit jejich celkový zájem o dění na úrovni Evropské unie i mezinárodní úrovni jako takové.

  Projekt je realizován Katedrou světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE a zástupci dalších univerzit/vysokých škol v ČR.

  Termín pro zaslání přihlášky: do 15. března 2013

  Soutěžící, kteří se umístí na 1. – 3. místě obdrží navíc i nemalou finanční odměnu.

  1. místo:  700 EUR

  2. místo:  500 EUR

  3. místo:  300 EUR

  Z přihlášených diplomových prací bude vybráno na základě oponentských posudků nezávislých hodnotitelů kolektivním rozhodnutím sedmičlenné redakční rady deset nejlepších prací dle následujících kritérií:

  • stanovení cílů, hypotéz a jejich naplnění
  • použité metody
  • obsahová správnost a hloubka provedené analýzy
  • schopnost argumentace a kritického myšlení
  • citace a práce se zdroji
  • formální úprava, jazyková a stylistická úroveň

  Více informací:

  Laboratoř EU

  Poslední aktualizace: 15/03/2013  |Začátek stránky