Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Nastal čas, aby se EU postavila proti ozbrojenému násilí
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

21/10/2013

Během několika posledních let jsme byli v Evropě opakovaně svědky tragických ozbrojených útoků, k nimž došlo mimo jiné v Norsku, Belgii, Finsku, Francii nebo Itálii.

V celé Evropské unii je každý rok zastřeleno více než 1 000 osob, a to nepočítáme půl milionu střelných zbraní v EU nahlášených jako ztracené nebo odcizené.

  zbraň - revolver

  Komise dnes předkládá své návrhy na to, jak v Evropě toto ozbrojené násilí omezit. Navrhuje opatření na úrovni EU, a to prostřednictvím právních předpisů, operativních činností, odborné přípravy a financování ze strany EU za účelem řešení hrozby, kterou nedovolené používání střelných zbraní představuje.

  V mnoha zemích existuje silná tradice legálního používání střelných zbraní – například při sportovní střelbě či lovu. Tyto tradice je třeba respektovat, zároveň však musíme řešit tisíce nelegálně držených zbraní po celé Evropě. V EU chybí přehled o více než půl milionu střelných zbraní, jež byly registrovány jako ztracené či odcizené. Problém se nevyhýbá ani České republice. V letech 2011 a 2012 vyšetřovala policie ČR celkem 172 trestných činů, jež byly spáchány nelegálně drženými zbraněmi.

  Podle dnes zveřejněného průzkumu Eurobarometr se 53 % Čechů a Evropanů celkově vyslovilo pro přísnější regulaci v oblasti střelných zbraní, pokud jde o to, kdo je střelné zbraně oprávněn vlastnit, kupovat nebo prodávat. Celkem 58 % evropských občanů si přeje společné evropské minimální standardy v právních předpisech v této oblasti.

  Komise proto navrhuje plány, jak v EU tyto nedostatky řešit. Přísnější společná pravidla o tom, jak střelné zbraně deaktivovat, by mohla zajistit to, že jakmile střelná zbraň přestane být používána, zůstane nefunkční. Komise se zaměří na vypracování společného postupu, jak označovat střelné zbraněsériovými čísly již při jejich výrobě, aby bylo možné lépe vysledovat zbraně, které používají zločinci.

  Je nutné zvážit přijetí právního předpisu EU, který by obsahoval společná minimální pravidla ohledně trestních sankcí, aby se zajistil odrazující účinek ve všech členských státech. Tato pravidla by mohla předepisovat, na které delikty související se střelnými zbraněmi by se měly vztahovat trestní sankce (nedovolená výroba, pašování, padělání označení, nelegální držení střelné zbraně a záměr dodat střelnou zbraň), a měla by stanovit i výši sankcí, které by měly členské státy ukládat.

  Ozbrojenému násilí by mohlo zabránit i zpřísnění směrnice pro vnitřní trh EU. Při hledání konkrétních řešení budou zkoumány i postupy pro udělování licencí na zbraně.

  Je třeba důkladně prosazovat kontroly prodeje a nedovolené výroby střelných zbraní. Komise bude rovněž shromažďovat více informací o nových technologických problémech, jako je prodej zbraní přes internet nebo 3D tiskjednotlivých součástí zbraní, ale také o způsobech, jak omezit riziko ilegálních dodávek střelných zbraní poštou.

  Komise se rovněž zaměří na to, jakým způsobem omezit hrozbu odklánění vývozu zbraní ze třetích zemí, a sice prostřednictvím technické pomoci a rovněž tím, že se posílí systémy kontroly vývozu zbraní v těchto zemích, uzavřou se pašerácké trasy a zlepší se správa zásob vojenských zbraní.

  Tyto návrhy budou nyní projednány s Evropským parlamentem, členskými státy a zúčastněnými stranami a budou se posuzovat různé možnosti, včetně legislativních opatření.

  Tyto priority vycházejí z diskusí s donucovacími orgány, z názorů obětí ozbrojeného násilí, nevládních organizací a oprávněných výrobců, maloobchodníků a uživatelů a rovněž z výsledků průzkumu Eurobarometra reakcí na veřejnou konzultaci .

  Cecilia Malmströmová: Nastal čas, aby se EU postavila proti ozbrojenému násilí msw8 - 38 KB [38 KB]

  Tisková zpráva

  Poslední aktualizace: 30/10/2013  |Začátek stránky