Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Jaká jsou má občanská práva v EU?
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/01/2013

Porozumět svým právům je pro občany EU velmi důležité k tomu, aby mohli těžit z vyplývajících výhod – např. z možnosti žít a pracovat kdekoli v Unii. Mnoho lidí dodnes není dostatečně informováno o právech, která jim jakožto občanům EU náleží, a z toho důvodu jich ani nevyužívají. Průzkum z roku 2010 ukázal, že pouze 43% dotázaných ví, co si mají představovat pod pojmem, „občan Evropské unie“ a téměř polovina uvedla, že o souvisejících právech „nejsou dobře informováni“.

Program Evropa pro občany se zaměřuje právě na zvyšování všeobecného povědomí o těchto právech a na posilování evropské identity.

  vlajka EU

  Aktuální sedmiletý program dobíhá v roce 2013. Pro následující období, tj. do roku 2020, Evropská komise navrhuje využít rozpočet programu ve výši 229 miliard eur zejména na zvyšování povědomí o EU, o společných evropských hodnotách, evropské historii a kultuře.

  Měl by též pomoci zapojit občany do občanských aktivit, například do diskusí o přínosech existence Unie pro jejich každodenní život.

  Jedním příkladem je podpora twinningových partnerství měst. Je z něj financováno vytváření sítí mezi obcemi, kterým pomáhá rozvíjet společné projekty.

  Zvyšování informovanosti je součástí strategie, kterou Komise využívá k prosazování práv svých občanů – spolu s jejich důsledným vymáháním a zjednodušení jejich aplikace v praxi.

  Zpráva o občanství z roku 2010 upozornila na několik zásadních překážek, které občanům brání jejich práva využívat. Uvádí také 25 opatření, která se EU rozhodla přijmout v zájmu jejich odstranění.

  V rámci toho se již podnikla řada konkrétních kroků. Tento týden například podala Komise návrh na posílení práva na konzulární ochranu v zahraničí. Jiný návrh navrhuje způsob řešení přeshraničních dědických řízení a souvisejících daňových otázek.

  Co si představit pod pojmem „evropské občanství“?

  Občané všech členských zemí EU jsou zároveň občany Unie. Kromě práv, která jim náleží v rámci právního systému daného členského státu, mohou využívat soubor práv vymezený smlouvami Evropské unie a Listinou základních práv EU.

  Z občanství EU pro obyvatele Unie například automaticky vyplývá právo bydlet, pracovat a cestovat a nakupovat ve kterékoli ze 27 členských zemí.

  Další informace o právech občanů EU

  2013 – Evropský rok občanů

  Vaše Evropa -  Pomoc a poradenství pro občany EU a jejich rodinné příslušníky

  Poslední aktualizace: 18/01/2013  |Začátek stránky