Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Pravidelný Eurobarometr – podzim 2012: světlo na konci tunelu?
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

09/01/2013

 

Podle nejnovějších průzkumů si většina Evropanů (85 %) myslí, že by členské státy EU měly při boji s krizí více spolupracovat.

Z průzkumu Eurobarometr z podzimu 2012 vyplývá, že celkově 41 % (o jeden procentní bod více než v průzkumu z jara 2012) Evropanů se domnívá, že EU je na správné cestě ven z krize, přičemž na ni čekají nové světové výzvy.

  barevné figurky stojící v řadě

  Evropané nadále zastávají názor, že EU je ještě před národními vládami tím nejpovolanějším subjektem pro překonání následků hospodářské krize. EU zůstává na prvním místě (23 %, plus dva procentní body), národní vlády ji těsně následují (20 %, minus jeden procentní bod), na třetím místě se umístila skupina G20 (14 %, beze změny) a na čtvrtém Mezinárodní měnový fond (15 %, minus dva procentní body).

  Nezaměstnanost (48 %, plus dva procentní body), obecná hospodářská situace (37 %, plus dva procentní body), inflace (24 %, beze změny) a státní dluh (17, minus dva procentní body) představují čtyři hlavní obavy, které evropské občany trápí v jejich vlastních zemích. Podle českých občanů Českou republiku trápí hospodářská situace (37 %), inflace (35 %) a nezamněstnanost (38 %). Z osobního hlediska obsadila jasné první místo inflace (44 %, minus jeden procentní bod). Za hlavní problémy, kterým v současnosti čelí EU, považují evropští občané obecnou hospodářskou situaci (53 %, minus jeden procentní bod), nezaměstnanost (36 %, plus čtyři procentní body) a stav veřejných financí členských států (32 %, minus dva procentní body).

  Stejně jako v předchozích průzkumech se v jednotlivých členských státech výrazně liší i odpovědi na otázku ohledně stavu vnitrostátních ekonomik. Pro tři čtvrtiny obyvatel Švédska a Německa je hospodářská situace dobrá, ale tento názor sdílelo méně než 10 % občanů deseti členských států a méně než 2 % Španělů a Řeků.

  Evropští občané nepřestávají podporovat iniciativy v zájmu růstu, stability a vytváření pracovních míst prováděné v rámci strategie Evropa 2020, což je strategie EU pro hospodářský růst.

  Pravidelný Eurobarometr z podzimu 2012 byl proveden prostřednictvím osobních rozhovorů ve dnech 3.–18. listopadu 2012. Ve 27 členských státech EU a v kandidátských zemích bylo osloveno celkem 32 731 osob.

   

  Další informace:

  První zpráva o výsledcích Eurobarometru 78

  Poslední aktualizace: 16/01/2013  |Začátek stránky