Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Rok 2013 je Evropským rokem občanů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

 

Rok 2013 byl Evropskou unií vyhlášen Evropským rokem občanů. Před dvaceti lety byl v Maastrichtské smlouvě poprvé položen právní základ občanství EU.

Evropský rok letos poukáže na to, co EU občanům již přinesla, zdali byla naše očekávání splněna a které překážky je třeba ještě překonat.

Rok 2013 je Evropským rokem občanů

Občanství EU zaručuje Evropanům dodatečná práva, která jdou nad rámec práv garantovaných občanstvím členského státu. Patří mezi ně kupříkladu právo volit a být volen v místních a evropských volbách v členském státě EU, v němž žijí, právo na konzulární ochranu v zahraničí za stejných podmínek jako občané jiného členského státu, právo podat petici k Evropskému parlamentu, stížnost evropskému veřejnému ochránci práv nebo nově právo zapojit se do evropské občanské iniciativy.

Nejvíce ceněným právem občanů EU je svoboda pohybu. Evropané podniknou v EU více než miliardu cest ročně a stále více jich využívá právo žít v jiném členském státě EU: odhaduje se, že v roce 2010 žilo mimo svoji domovinu asi 12 milionů občanů. Kromě toho přibližně 40 milionů občanů nakupuje po internetu zboží a služby z jiných evropských zemí.

Přes veškeré úsilí se však i nadále setkáváme při výkonu těchto svých práv s řadou překážek. Evropská komise proto v roce 2012 uskutečnila doposud nejrozsáhlejší celoevropskou konzultaci Vaše práva, Vaše budoucnost. Požádala v ní občany, aby popsali problémy, s nimiž se setkávají při stěhování po EU, při práci, studiu nebo dovolené v jiném členském státě, při výkonu svých volebních a spotřebitelských práv. Příspěvky vyhodnotí ve zprávě o občanství, kterou uveřejní 9. května 2013. Představí zde další unijní návrhy k odstranění překážek, které dosud brání občanům v plném využívání jejich práv. Jeden rok před evropskými volbami v roce 2014 je také vhodnou dobou k rozsáhlé diskusi o budoucnosti.

V průběhu Evropského roku občanů bude v celé EU organizována řada akcí, které mají za cíl vysvětlit lidem, jak mohou svých práv co nejlépe využívat. Jednou z hlavních událostí bude celoevropská diskuse s občany o budoucnosti EU a reformách ke zlepšení jejich každodenního života. V řadě evropských měst budou politici naslouchat názorům občanů. Podněty budou využity k dalšímu posílení občanských práv a jejich plnému respektování. První diskuse již proběhly ve Španělsku, Rakousku a Německu, mnoho dalších bude následovat.

Komise bude úzce spolupracovat i s orgány členských států (na národní, regionální a místní úrovni) a organizacemi občanské společnosti.

Koordinací Evropského roku byl v ČR pověřen Úřad vlády ČR. Spolu se Zastoupením Evropské komise v ČR a dalšími partnery budou organizovány různé akce na podporu informovanosti veřejnosti o právech občanů EU.

Další informace:

Stránky Evropského roku občanů 2013: http://www.europa.eu/citizens-2013

„Občanství Unie očima občanů ČR“. Národní průzkum zaměřený na vnímání občanství Unie. 

Reportáž Radiožurnálu k průzkumu o Evropském roku občanství naleznete zde.

 

Akce u příležitosti Evropského roku občanství:

 

Leden – Prosinec 2013    Kino Evropský dům

Každou druhou středu v 19:00 vám zdarma v prostorách Evropského domu v Jungmannově ulici 24 v Praze 1 nabízíme filmový průlet Evropou. Promítáme oceněné evropské filmy mimo hlavní proud a napříč všemi žánry. Některé projekce budou věnovány občanským právům, občanským iniciativám a aktivitám a jejich dopadu na společnost. 

Cizojazyčné snímky jsou zajištěny s českými titulky.

Program kina Evropský dům najdete zde.

    

Orientační data dalších plánovaných akcí

 

Říjen - listopad 2013                  

Semináře „Pracuj, studuj, cestuj v EU: volný pohyb osob bez překážek?" jsou určeny pro veřejnost a studenty ve vybraných krajských městech. Půjde o praktický pohled na problematiku volného pohybu a pobytu občanů Unie v EU.

Říjen 2013                            

Seminář na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze „Práva a povinnosti spojené s občanstvím Unie". Odborná diskuze napříč oblastmi evropského, ústavního a pracovního práva.

Podzim 2013

Vědomostní facebooková soutěž se zaměřením na volný pohyb a další práva spojená s evropským občanstvím.

Prosinec 2013                     

Závěrečná konference spojená s předáním štafetového kolíku Evropského roku.

 

 

Archiv akcí pořádaných u příležitosti Evropského roku:

11. prosince 2012               

Převzetí štafetového kolíku Evropského roku od Ministerstva práce a sociálních věcí

4. ledna 2013                      

Spuštění rubriky věnované Evropskému roku občanů v rámci vládního informačního portálu o Evropské unii Euroskop.cz

8. ledna 2013                       

Vystoupení zástupce Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR na debatě pořádané CEBRE a Zastoupením Evropské komise v ČR. Více informací zde.

16. ledna 2013                    

Vystoupení zástupce Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR na semináři pořádaném Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM s příspěvkem k volnému pohybu osob a představení aktivit pořádaných Úřadem vlády ČR jakožto gestorem Evropského roku občanů. Více informací zde.

14. leden – 28.únor 2013

Výstava dvaceti nejlepších prací, která byla vybrána v rámci soutěže pod názvem „Evropa bez bariér“ pořádané v roce 2009 u příležitosti českého předsednictví Evropské unie. Výstava dokazuje, že evropský projekt má pro mladé lidi svou přitažlivost. Tvůrci plakátů na tuto evropskou cestu pohlížejí každý jinak, nabízejí nám vize, které mohou pobavit, inspirovat, vyvolat kritiku i odrážet čirý optimismus. Výstava byla k vidění v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1.

Březen 2013

„Občanství Unie očima občanů ČR“. Národní průzkum zaměřený na vnímání občanství Unie. 

20. března 2013

Seminář o Evropské občanské iniciativě. I vy můžete určovat směr Evropské politiky! Akce je určena pro občany, neziskové organizace, media a představitelé české státní správy.

Jako úvodní řečník vystoupí Jens Nymand Christensen, ředitel odboru pro interinstitucionální vztahy generálního sekretariátu Evropské komise. Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Březen - Květen 2013   Občanem v EU: budoucnost a výzvy

Jak zvládnout náročná témata spojená s EU? Dozvíte se v kurzu pro středoškolské učitele, který Vám představí 8 nových lekcí k výuce o EU. Přihlašujte se již dnes!

Internetové stránky projektu: Občanem v EU: budoucnost a výzvy

Kalendář kurzů:

22. - 23. 3. Plzeň

5. - 6. 4. Ústí nad Labem

12 - 13. 4. České Budějovice

10 - 11. 5. Praha

Březen – Duben 2013

Semináře „Pracuj, studuj, cestuj v EU: volný pohyb osob bez překážek?" jsou určeny pro veřejnost a studenty ve vybraných krajských městech. Půjde o praktický pohled na problematiku volného pohybu a pobytu občanů Unie v EU.

11-18. dubna 2013    Festival „Dny evropského filmu“

Evropské filmy odrážejí velkou rozmanitost a vícero možných způsobů, jak nahlížet na stejná témata, která jsou charakteristická pro kulturní život a mezikulturní výměnu v Evropě. Jsou tak základem kvalitního a atraktivního evropského filmového průmyslu.

Dvacáté Dny evropského filmu nám všem opět poskytnou skvělou příležitost mít potěšení z tvořivosti evropských filmových režisérů a herců.

Součástí festivalu je stejně jako v předchozích letech zvláštní sekce věnovaná tématu evropského roku. Sekce „K věci“ se letos zaměřuje na občanství a s ním spojená práva, ale také i povinnosti.

Program sekce "K věci" najdete na webových stránkách www.eurofilmfest.cz.

Aktuality rovněž naleznete na facebookových stránkách DEF.

3. května 2013   NGO market

Stánek Zastoupení Evropské komise v České republice bude věnován Evropskému roku občanů a občanským právům v EU.  Zájemcům nabídne množství publikací a zajímavých informací a také je pozve na akce, které v rámci Evropského roku občanů pořádáme.

Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

13. května 2013     Aktivní diskuze s občany o Evropě

Pod titulem "Rozprava o budoucnosti Evropy" organizuje Evropská komise v roce 2013 dialogy s občany ze všech oblastí života. Celkem je naplánováno 19 setkání napříč Evropou.

Tyto dialogy jsou otevřené pro širokou veřejnost, neziskové organizace, studenty vysokých a středních škol, akademické představitele, umělecké a kulturní instituce, občanské iniciativy a pro představitele průmyslu a obchodu, nebo jiných zájmových skupin.

Dialogu se zúčastní vysocí představitelé Komise a ostatních evropských i národních institucí, ale také politici na regionální úrovni. Cílem je zapojit občany do diskuze o budoucnosti Evropy a vyslechnout návrhy na zlepšení každodenního života občanů v EU.

V České republice se toto setkání bude konat v pondělí, 13. května 2013 v odpoledních/večerních hodinách v centru současného umění DOX, Praha Holešovice.

Další informace budou upřesněny.

Aktivní diskuzi s občany o Evropě bude možné sledovat i skrze online vysílání na internetu.

Květen 2013    Dny Evropy

Součástí oslav Dnů Evropy, které se uskuteční po celé České republice bude celá řada kulturních a vzdělávacích akcí zaměřených mimo jiné na práva občanů v EU.

www.evropskedny.cz

Květen 2013    Studenti čtou a píší noviny

Projekt, ve kterém se studenti učí jak pracovat s novinami a mohou vyjádřit své názory v článcích, které mohou přihlásit do soutěže o hodnotné ceny.

Květen 2013

Zastoupení Evropské komise v ČR plánuje vyhlásit, v spolupráci s Úřadem vlády, výběrové řízení na spolu-financování kulturních a uměleckých aktivit, které prezentují práva občanů EU. http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/130529_vyzva_cs.htm

Červen 2013

Diskuse v Café Louvre pořádaná ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR u příležitosti vydání „Zprávy o občanství EU" (Citizenship report).

Poslední aktualizace: 09/12/2013  |Začátek stránky