Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komisaři Kroes a Borg: Je na čase, aby do zdravotnictví vstoupila digitální revoluce
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/01/2013

Evropa stojí před dilematem: zatímco veřejný sektor se vyrovnává s omezováním výdajů, náklady na zdravotní péči stoupají. Mnoho starších lidí si dělá starosti, kdo se o ně postará, zatímco mladší generace s obavami uvažuje, zda si bude moci zdravotní péči dovolit.

Evropský systém zdravotní péče má za sebou dlouhou cestu. Ke kvalitní péči má přístup téměř každý, medicína učinila pokroky v léčbě a péči, pokud jde o dříve nevyléčitelné nemoci, díky vědeckému pokroku a organizovanému očkování se podařilo mnohé nemoci prakticky vymýtit a naši občané se dožívají vyššího věku.

Evropské zdravotní systémy však byly v zásadě vytvořeny pro zvládání modelu akutní péče založeného na pohotovostní službě a chirurgických zákrocích spojených s pobytem v nemocnici.

  Komisaři Kroes a Borg: Je na čase, aby do zdravotnictví vstoupila digitální revoluce

  Dnes je ale mnoho nemocí dlouhodobých a degenerativních. Čím dál více lidí trpí jednou nebo více chronickými chorobami. Se stárnutím populace bude tento trend pokračovat. Lidé s takovými problémy nepotřebují vždy stejný způsob péče a raději by zůstali nezávislí v domácím prostředí a vyhnuli se tak neustálým a zdlouhavým návštěvám u lékaře.

  Musíme se tedy přizpůsobit a v této změně nám mohou pomoci digitální technologie. Ať už jde o přístroje pro dálkové sledování, které měří a monitorují váš stav přímo u vás doma a výsledky oznamují nemocnici, telemedicínská řešení, díky nimž můžete konzultovat odborníky bez nutnosti dojíždění, roboty, kteří vypomohou s domácností, nebo jen o mobilní aplikace, které vám umožní kontrolovat vlastní zdravotní péči. Nejedná se o sci-fi – řešení již existují a mnohá z nich byla vyvinuta v Evropě. Mohou poskytnout více lidem lepší péči a snížit pracovní zátěž zaměstnanců nemocnic. Z dlouhodobého hlediska to může rovněž znamenat snížení cen, zvýšení efektivity zdravotnických systémů a budování průmyslu pro budoucnost.

  Při zprostředkování technologií elektronického zdravotnictví pacientům však chybí vedení.  Sektor zdravotní péče stále váhá, zda má digitální revoluci přijmout, a dává přednost tradičním metodám a modelům. Politici raději nechtějí systém, který se v minulosti osvědčil, narušovat.

  Nový evropský akční plán pro elektronické zdravotnictví, který byl zahájen 6. prosince, uvádí způsoby, jak můžeme ve zdravotnictví využít digitálních výhod a poskytnout tak lepší zdravotní péči našim občanům. Heslo zní: otevřme bránu inteligentnějším a bezpečnějším zdravotnickým službám zaměřeným na pacienty.

  Smyslem tohoto hesla je dát pacientům a pracovníkům ve zdravotnictví dovednosti a důvěru v používání nových technologií. Je třeba navzájem propojit zařízení tak, aby spolu mohla komunikovat a vyloučilo se tak plýtvání a opakování. Je třeba investovat do výzkumu personalizované medicíny budoucnosti, zvyšovat informovanost pacientů, zdravotnického personálu a účastníků systémů zdravotnictví a přesvědčit je o výhodách elektronického zdravotnictví. Je třeba poskytnout malým podnikům podporu, aby nám mohly dodat inovační řešení, která potřebujeme.

  Stále více lidí začíná používat aplikace a další zařízení k tomu, aby převzali kontrolu nad informacemi o svém zdraví. Naší úlohou je proto zajistit si jejich důvěru tím, že vyjasníme právní nejistoty týkající se bezpečnosti, kvality a transparentnosti.

  Hlavně to však znamená zatnout zuby a pustit se do změn.  Věci se již dávají do pohybu. Všechny členské státy se dobrovolně přidaly k síti pro elektronické zdravotnictví, aby se dohodly na pokynech k interoperabilitě, která usnadní zavedení elektronického zdravotnictví do přeshraniční zdravotní péče.

  V rámci evropského inovačního partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí se 3 000 zúčastněných subjektů zavázalo ke zlepšování kvality života lidí, což přinese přímý prospěch čtyřem milionům Evropanů.  Všechny tyto subjekty si uvědomují, že společná práce je lepší a levnější než začínat od nuly. A za jejich spojením stojí EU. Díky tomuto přístupu zdola se můžeme učit a růst rychleji, než když budeme čekat, až skupiny zemí učiní pokrok společně.

  Evropany jsme mimo jiné i díky našemu přesvědčení, že je naší povinností k občanům poskytnout každému tu nejlepší zdravotní péči. Dnes i v budoucnu to znamená společně pracovat na vytváření lepšího života s technologiemi elektronického zdravotnictví.

   

  Autoři článku:

  Neelie Kroes, místopředsedkyně Komise a komisařka odpovědná za digitální agendu

  Tonio Borg, komisař odpovědný za zdraví a spotřebitelskou politiku

  Poslední aktualizace: 09/01/2013  |Začátek stránky