Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise zveřejnila velký srovnávací přehled EU v digitální oblasti
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/07/2013

 

Evropané sice disponují základními digitálními sítěmi, ovšem kvůli problémům evropského telekomunikačního i širšího digitálního trhu přicházejí o hlavní stávající i budoucí výhody digitální revoluce.

Uvádí se to v nejnovějším srovnávacím přehledu Digitální agendy (Digital Agenda Scoreboard) Evropské komise.

  globus se sluchatkama napojenyma na notebook

  V reakci na žádost Evropské rady o vytvoření jednotného telekomunikačního trhu Komise během tohoto roku přijme návrhy konkrétních opatření, která by měla problémy potvrzené v aktuálním srovnání řešit.

  Desítka hlavních zjištění a údaje za Českou republiku:

  1) Základní širokopásmové připojeníje nyní prakticky všude v Evropě. V ČR je pevným širokopásmovým připojením pokryto 98,1 % domácností, což je ještě více než průměr EU (95,5 %). Komise se v současnosti zaměřuje na lepší využití širokopásmového připojení pomocí družicových aplikací v případech, kde právě toto řešení dokáže překlenout zbývající mezery.

  2) Pokud jde o rychlé širokopásmové připojení (rychlost převyšující 30 Mbps),obrázek je rázem jiný: v této oblasti ČR (49,3 %) evropského průměru 53,8 % nedosahuje. Ultrarychlé širokopásmové připojení (rychlost vyšší než 100 Mbps) pak mají pouze 2 % domácností, což je velmi vzdáleno cíli EU na rok 2020 ve výši 50 %. V ČR je to pouze 1,3 %.

  3) Česká republika vykazuje nadprůměrné výsledky, pokud jde o připojování k internetu prostřednictvím mobilních zařízení — oproti průměru EU (36 %) se u nás prostřednictvím přenosného počítače nebo jiného mobilního zařízení k internetu připojuje 41 % občanů. V ČR je také oproti průměru EU (63 % vs. 48 %) mnohem více firem, které vybavují své zaměstnance mobilním zařízením pro přístup na internet. Česko tak v této oblasti zaujímá spolu s Dánskem, Finskem a Švédskem vedoucí postavení. Naopak míra pokrytí mobilní sítí čtvrté generace (LTE) v ČR – 9,9 % obyvatelstva – za evropským průměrem (26,2 %) zaostává.

  4) Průměrných hodnot dosahuje Česká republika v počítačových dovednostech —objem ani úroveň uživatelských znalostí informačních a komunikačních technologií (IKT) se od posledního měření příliš nezměnil. Chabé znalosti udává 18 % obyvatel (EU: 16 %), středně vysoké počítačové dovednosti má 22 % Čechů (EU: 25 %) a vysokými znalostmi IKT se může pochlubit 26 % občanů v ČR (stejný je i průměr EU).

  5) Internet si vyzkoušel rostoucí počet lidí — podíl Čechů, kteří nikdy nepoužili internet, i nadále setrvale klesá (o pět procentních bodů na 19 %, v rámci celé EU je to 22 %). K internetu se nicméně nikdy nepřipojilo zhruba 100 milionů občanů EU, kteří jako hlavní překážky uvedli příliš vysoké náklady, nezájem či chybějící dovednosti.

  6) Internet nyní pravidelně využívá nejméně jednou týdně 66 % českých občanů (EU: 70 %), což je nárůst oproti 63 % v roce 2011). Internet u nás pravidelně využívá 49 % znevýhodněných osob (průměr EU: 54 %).

  7) Nejoblíbenější činností Čechů na internetu v posledních třech měsících bylovyhledávání informací o zbožích a službách (62 %, stejně jako průměr EU). Výrazně více Čechů (62 % oproti 45 %) také na internetu čte a stahuje noviny a zprávy. K nejméně oblíbeným činnostem patří stahování a posílání formulářů (udává to 15 % Čechů).

   8) Elektronický obchod (eCommerce):  Za posledních 12 měsíců využilo  internet k nákupu zboží a služeb 32 % Čechů, což je mírný nárůst o dva procentní body oproti předchozímu roku. Průměr EU přitom činí 45 %.  Přeshraničně nakupuje pouhých 5 % obyvatel (EU: 11 %).

  9) S elektronickou veřejnou správou (eGovernment) přichází do styku většina podniků a občanů — internet pro komunikaci s orgány veřejné správy využívá 92 % českých podniků (průměr za EU: 87 %). Naopak podíl občanů v ČR, kteří využili v roce 2012 služeb elektronické veřejné správy, průměru EU nedosáhl (30 % vs. 44 %).

  10) Ceny za roaming v roce 2012 klesly takřka o 5 eurocentů, a to zejména po 1. červenci 2012, kdy vstoupilo v platnost nařízení o roamingu.

  Souvislosti

  Cílem Evropské komise je vytvořit regulační a podnikatelské prostředí, které podpoří hospodářskou soutěž a investice na trzích s digitálními technologiemi v Evropě.

  K dosažení cílů Digitální agendy Komise předložila v letech 2012 a 2013 významné návrhy, mezi něž patří revidované pokyny pro uplatňování pravidel EU pro státní podporu v odvětví širokopásmových sítí, strategie počítačové bezpečnosti pod názvem „Otevřený, bezpečný a spolehlivý kybernetický prostor“ a návrh směrnice o bezpečnosti sítí a informací.

  V březnu 2013 odstartovala Komise Velkou koalici pro digitální pracovní místa, partnerství mnoha zúčastněných subjektů, jehož cílem je řešit přetrvávající problém vysokého počtu neobsazených míst pro specialisty v oblasti IKT.

  Dne 26. března 2013 přijala Komise nařízení ke snížení nákladů na inženýrské práce, které tvoří až 80 % nákladů na instalace širokopásmových sítí.

  Komise doposud dokončila v rámci Digitální agendy 55 opatření, zatímco 10 opatření se zpozdilo nebo u nich zpoždění hrozí. Dokončení zbývajících 36 opatření v pravomoci Komise nebo členských států je plánováno dle stanovených termínů.

  Užitečné odkazy

  Kompletní údaje pro Českou republiku

  Srovnávací přehled Digitální agendy

  Srovnávací přehled podle jednotlivých zemí

  Velká koalice pro digitální pracovní místa

  Digitální agenda

  Poslední aktualizace: 09/07/2013  |Začátek stránky