Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Posílení hospodářského růstu a vytváření pracovních míst jsou prioritou EU na rok 2013
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

24/10/2012

Komise představila své plány na rok 2013. Zaměřuje se v nich na obnovení hospodářského růstu v EU a na návrat lidí do pracovního procesu.

  Vlajky EU před hlavním sídlem Evropské komise (Berlaymont)

  Komise představila své plány na rok 2013. Zaměřuje se v nich na obnovení hospodářského růstu v EU a na návrat lidí do pracovního procesu.

  Kromě již schválených návrhů plánuje Komise v příštím roce a na začátku roku 2014 předložit přibližně 50 nových iniciativ pdf - 138 KB [138 KB] Deutsch (de)English (en)français (fr) .

  Prioritou je i nadále překonání hospodářské krize a návrat EU na cestu k udržitelnému růstu. Balíček obsahuje soubor stimulačních opatření, reforem finančního systému a kroků k vytvoření Unie v semknutější podobě.

  Mezi nové návrhy patří:

  • zlepšení stability, transparentnosti a ochrany spotřebitele ve finančním sektoru, které vychází z návrhu na užší hospodářskou a měnovou unii
  • podpora konkurenceschopnosti prostřednictvím jednotného trhu Deutsch (de)English (en)français (fr) a koordinované průmyslové politiky, nižší náklady podniků díky změnám v oblastech, jako je DPH a fakturace, a podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu
  • propojování Evropy liberalizací energetických sítí, zvyšováním investic do širokopásmové infrastruktury, modernizací dopravy a logistiky
  • podpora odpovídající potřebám nezaměstnaných – zlepšování veřejných služeb zaměstnanosti a podpora sociálního začleňování
  • energetika, zdroje a životní prostředí – politika udržitelného růstu, uspokojení poptávky po energii, reakce na změnu klimatu, zlepšování kvality ovzduší a nakládání s odpady
  • vytváření bezpečné Evropy – předcházení podvodům a zneužívání prostředků EU pomocí úřadu evropského veřejného žalobce, boj proti pašování zbraní v zájmu snížení násilné trestné činnosti a také rozšíření výhod plynoucích z občanství EU
  • prosazování evropských zájmů a hodnot ve světě prostřednictvím nových obchodních dohod, cílené spolupráce se sousedními zeměmi a zvyšování úlohy EU jako největšího světového přispěvatele na rozvojovou pomoc.

  Komise rovněž zajistí, aby se opatření, která již byla schválena, řádně prováděla.

  Bude úzce spolupracovat s Evropským parlamentem, vedoucími představiteli zemí EU v Radě, vnitrostátními parlamenty a s dalšími zainteresovanými stranami, aby se dosáhlo hmatatelných výsledků, z nichž budou mít prospěch všichni občané Unie.

  Poslední aktualizace: 31/10/2012  |Začátek stránky