Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Algirdas Šemeta: Jednodušší a modernější pravidla fakturace DPH jako novoroční dárek podnikům
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

18/12/2012

Dobrá zpráva pro podniky v celé Evropě: Od 1. ledna 2013 začnou platit jednodušší a modernější pravidla fakturace DPH. Jejich cílem je méně byrokracie a nižší náklady podniků na dodržování právních předpisů a také vytvoření systému fakturace DPH hodného 21. století. Nová legislativa se týká zejména dvou oblastí, které stojí za to zdůraznit: elektronické fakturace a hotovostního účetnictví.

  Evropský komisař pro daně a celní unii, boj proti podvodům a audit Algirdas Šemeta

  Od Nového roku budou mít všechny podniky právo zvolit si takovou formu fakturace DPH, která jim bude nejvíce vyhovovat. Elektronická fakturace bude postavena na roveň té papírové, s tím, že pro obě formy budou platit stejná pravidla. Finanční úřady členských států již nebudou moci stanovovat určité podmínky a vyžadovat například elektronický podpis nebo elektronickou výměnu dat. Požadavky budou stejné v celé Evropské unii, čímž vznikne větší právní jistota a jednodušší pravidla fungování přeshraničních podniků. Faktury navíc bude možné uchovávat i elektronicky, i když bude originál v tištěné formě, a doba archivace bude pro obě podoby stejná.

  Výhody elektronické fakturace jsou zřejmé: menší zpoždění plateb, méně chyb, nižší náklady na tisk a nižší poštovné. Odhaduje se, že kdyby všechny podniky přešly z papírové na elektronickou fakturaci, mohlo by se ušetřit až 18 miliard eur, a to hlavně díky nižším nákladům na vedení účetnictví. Nová pravidla fakturace DPH by měla být dalším podnětem a tento přechod podnikům usnadnit.

  Druhá významná změna v unijních pravidlech o DPH má značně zjednodušit život malým a středním podnikům. Nové předpisy o tzv. hotovostním účetnictví umožní členským státům zmírnit pravidla pro peněžní toky podniků s ročním obratem do dvou milionů eur. Tyto malé a střední podniky budou mít možnost přiznat DPH až poté, co jim zákazník zaplatí, nikoliv už v okamžiku vystavení faktury. Nejmenší podniky v EU se tak neocitnou v mínusu kvůli zaplacení DPH. O tom, zda tento způsob účtování zakotvený v nových pravidlech EU povolí, se musí každý členský stát rozhodnout sám. Vzhledem k tomu, že malé a střední podniky jsou páteří ekonomiky EU a byly zvlášť tvrdě zasažené ekonomickou krizí, lze si těžko představit, že by to neudělaly.

  Vstřícnější podnikatelské prostředí je základním předpokladem ekonomického oživení a růstu v Evropě. Musíme proto odstranit administrativní zátěž, snížit náklady na dodržování předpisů a zmenšit rozdíly mezi jednotlivými státy, které způsobují právní nejistotu podniků. A právě o to v nových pravidlech fakturace DPH jde. V roce 2013 navíc Komise představí návrh na jednotné evropské přiznání k DPH, takže vše bude pro podniky ještě jednodušší. Můžeme se tedy těšit na další dobré zprávy.

  Algirdas Šemeta, evropský komisař pro daně a celní unii, boj proti podvodům a audit

  Poslední aktualizace: 04/01/2013  |Začátek stránky