Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Cecilia Malmströmová a Eric Holder: Trestná činnost páchaná na dětech nezná hranic
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/12/2012

Počátkem tohoto roku spojily donucovací orgány z pěti států EU a Spojených států své síly za účelem rozbití sítě pedofilů operující na obou stranách Atlantiku a pozatýkaly pachatele a distributory snímků a videí zachycujících zneužívání dětí.

To však není jediný příklad takové spolupráce: v rámci dvou jiných společných policejních zásahů, které koordinoval Europol, bylo za poslední dva roky zatčeno přes 300 podezřelých osob. Ve více než 30 zemích, od České republiky po Spojené státy, Austrálii a Thajsko, došlo k identifikaci podezřelých osob. Mezi zatčenými byli učitelé a jeden skautský vedoucí.

  komisařka Cecilia Malmströmová

  Jak tyto případy ukazují, činnost těch, kteří mají spadeno na děti, nezná hranic – to je realita, které jsme svědky a proti které musíme účinně zasáhnout. Tito zločinci vidí v internetu jeden ze svých nejcennějších nástrojů. Tentýž internet, který revolučním způsobem změnil náš každodenní život a který reformním a jiným hnutím ve světě umožnil se sjednotit, dovoluje pachatelům šířit snímky a videa pohlavně zneužívaných dětí a pomáhá skrývat pravou identitu jejich trýznitelů. Každé další šíření záběru či videa navíc znamená, že tentýž akt zneužití se opakuje znovu a znovu.

  Všichni se ptáme: jak zastavit tyto hrůzné zločiny? Aby se situace opravdu změnila, musí každá země vyvinout maximální úsilí a my musíme zlepšit svou mezinárodní spolupráci při řešení tohoto naléhavého problému.

  To je také důvod, proč se dnes v Bruselu setkáváme se zástupci 48 zemí, abychom položili základ společné iniciativě Evropské unie a Spojených států nazvané Globální aliance proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu. Této iniciativy se rovněž účastní Česká republika, která v ní bude mít důležitou úlohu. Přizváni jsou rovněž zástupci občanské společnosti, odborníci a podniky. Kromě 27 členských států EU a USA se této iniciativy účastní sousední země Evropy, např. Turecko a Moldavsko, a mimo jiné také Austrálie, Nigérie, Jižní Korea, Thajsko a Japonsko.

  Díky těmto zemím tvořícím alianci od samého počátku a dalším, které se k ní připojí později, budeme s to překonat právní a praktické překážky bránící zvládnutí tohoto problému. Budeme usilovat o odstranění právních mezer, které využívají distributoři materiálu zachycujícího zneužívání dětí. Vyvineme maximální úsilí, abychom zajistili, že mezinárodní databáze Interpolu, která obsahuje materiál zachycující zneužívání dětí, poroste o 10 % ročně. Usnadníme provádění společného policejního vyšetřování přesahujícího hranice jednotlivých zemí. Postavíme před soud ty, kteří mají spadeno na naše děti.

  Země aliance se zavážou k důraznému postupu na domácí půdě tím, že v rámci donucovacích orgánů zřídí jednotky zabývající se těmito delikty. Prohloubíme naši spolupráci s občanskou společností, jako jsou organizace provozující linky důvěry, kam se veřejnost může obracet, když na internetu narazí na dětskou pornografii. Kromě toho v zájmu včasného sdílení údajů spojených s policejním vyšetřováním zintenzívníme spolupráci s poskytovateli internetových služeb. V neposlední řadě se budeme snažit zajistit přijetí nezbytných právních předpisů, které osobám trestaným za zneužívání dětí zakáží práci s nimi.

  Pokud naše snahy nemají vyznít naprázdno, v žádném případě se neobejdou bez zvyšování veřejného povědomí o těchto otázkách. Ambicí nás všech musí být pocit jistoty, bez něhož bychom internet nemohli používat. Lepší informovanost může mladým lidem pomoci ke skutečnému maximálnímu využití internetu jako místa k setkávání a jako bohatého zdroje užitečných informací. Děti ani rodiče by například neměli mít strach z používání internetových sociálních sítí, ale měli by být informováni o tom, jak se vyhnout možným rizikům. Všech 45 zemí zapojených do aliance zahájí nyní informační kampaň, což představuje důležitý krok správným směrem.

  Vyjádřeme se naprosto jasně: Evropa a Spojené státy budou nejenom neochvějně bránit otevřenou a svobodnou povahu internetu, ale současně se postaví do cesty těm, kteří se jej snaží zneužít k těmto zavrženíhodným účelům. Toto odsouzeníhodné chování nemá nic společného se svobodou projevu. Jedná se o zločince, kteří pohlavně zneužívají děti, fotí si je a nahrávají na video a tyto záznamy šíří po internetu. Pokud jde o příjemce těchto materiálů s dětskou pornografií, ti nejsou jen jejich držiteli, ale aktivně podporují zneužívání dětí tím, že se podílí na šíření těchto záznamů.

  Cílem aliance, kterou dnes zakládáme, je posílit naše zdroje k identifikaci většího množství obětí pohlavního zneužívání dětí a zajistit, že se k nim dostane naše podpora a pomoc. Musí se nám podařit postavit více pachatelů před soud, musíme bojovat proti šíření materiálu zachycujícímu zneužívání dětí po internetu a zvýšit povědomí o tom, jak k této trestné činnosti dochází.

  Jedinou cestou, jak těchto cílů dosáhnout, je větší úsilí na úrovni jednotlivých zemí a širší mezinárodní spolupráce. Vždyť přece všichni víme, co je v sázce: díky našim přeshraničním policejním operacím proti sítím pedofilů v roce 2011 a 2012 se státním orgánům podařilo identifikovat a zachránit více než dvě stě dětí, které jim padly za oběť. Založením globální aliance se zavazujeme pomoci mnoha dalším.

   

  Komisařka EU Cecilia Malmströmová a ministr spravedlnosti USA Eric Holder

   

  Další informace:

  Tisková zpráva - Proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu bude společně bojovat 48 zemí z celého světa

   

  Poslední aktualizace: 12/12/2012  |Začátek stránky