Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Výzva k podávání nabídek pro výběr hostitelských struktur pro síť informačních středisek Europe Direct pro období 2013–2017
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/12/2012

 

Funkční období stávající sítě informačních středisek Europe Direct končí k 31.12. 2012 a za tímto účelem vyhlásilo Generální ředitelství Evropské komise pro komunikaci prostřednictvím Zastoupení Evropské komise v České republice výzvu určenou zájemcům o provozování informačních středisek Europe Direct na další období od roku 2013 - 2017.

Lhůta pro podávání přihlášek do 10/01/2013.
  Výzva k podávání nabídek pro výběr hostitelských struktur pro síť informačních středisek Europe Direct pro období 2013–2017

  VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ PRO VÝBĚR HOSTITELSKÝCH STRUKTUR PRO INFORMAČNÍ STŘEDISKA SÍTĚ EUROPE DIRECT PRO OBDOBÍ 2013 – 2017

   

  Evropská komise (EK) prostřednictvím svého Zastoupení v České republice vyhlásila 25/06/2012 výzvu k předkládání návrhů na výběr organizací způsobilých pro získání grantu na akci a technické pomoci, které se stanou hostitelskými strukturami veřejných informačních středisek souhrnně označovaných jako „Síť informačních středisek Europe Direct“ pro období 2013–2017.

  Jedním z cílů této výzvy k předkládání návrhů bylo zajistit optimální úroveň územního pokrytí tak, aby byla informační střediska Europe Direct blízko všem občanům EU.

  Vzhledem k tomu, že tohoto cíle nebylo v České republice dosaženo, EK vyhlašuje druhou výzvu k podávání návrhů, aby mohla pokrýt další kraje, které nebyly pokryty hostitelskými strukturami vybranými na základě první výzvy k podávání návrhů.

  Návrhy vybrané na základě první výzvy pokryjí tyto kraje:

  Jihomoravský

  Zlínský

  Moravskoslezský

  Pardubický

  Kraj Vysočina

  Královéhradecký

  Ústecký

  Jihočeský

   

  Úspěšní žadatelé v rámci výzvy jsou způsobilí pro získání grantu na akci od Komise v rozmezí 12 000 EUR až 20 000 EUR na středisko ročně v období 2013 až 2017.

  V roce 2013 bude minimální a maximální částka snížena vzhledem k tomu, že činnosti informačního střediska ED nebudou pokrývat celý rok. Minimální částka grantu EK, o kterou mohou žadatelé žádat na základě akčního plánu, činí 9 200 EUR a maximální částka 18 000 EUR.

  Financování Komise musí být doplněno z jiných uznaných zdrojů. Kromě grantu poskytne Komise středisku Europe Direct a jeho zaměstnancům bezplatné a odborné školení, oficiální publikační dokumentaci a příležitosti pro výměnu zkušeností v rámci EU.

  Středisko Europe Direct má za cíl poskytovat služby přizpůsobené místním potřebám, které veřejnosti umožní získávat informace, poradenství, pomoc a odpovědi na otázky týkající se právních předpisů, politik, programů a aktuálního dění v EU a středisko bude aktivně zvyšovat povědomí místních občanů o EU. Podrobné informace o požadavcích na provozování středisek naleznete v dokumentu výzvy.

  Žádosti musejí být podány doporučenou poštou nebo osobně na Zastoupení EK v ČR nejpozději do 10. ledna 2013.  

   

  CELÉ ZNĚNÍ VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA PROJEKTY:

  1.  Výzva k předkládání návrhů pdf - 327 KB [327 KB]

  2.  Příloha A - Vzor rámcové dohody včetně příloh pdf - 452 KB [452 KB]

       Příloha A.2 - Vzor zvláštní dohody o grantu pdf - 225 KB [225 KB]

  FORMULÁŘE K VYPLNĚNÍ ŽADATELŮM:  

  (veškeré dokumenty 3 – 6 (a požadované dodatečné přílohy) musí být řádně vyplněny,
  neúplné žádosti nebudou přijímány)

  3. Příloha B     Formulář žádosti msw8 - 129 KB [129 KB]

  4. Příloha B.1  Předběžný rozpočet akce excel8book - 47 KB [47 KB]

  5. Příloha B.2  Čestné prohlášení msw8 - 84 KB [84 KB]

  6. Příloha B.3 Kontrolní seznam pro žadatele msw8 - 37 KB [37 KB]

   

  DALŠÍ INFORMACE:  

  Rozhodnutí Komise C/2012/4158 ze dne 21. června 2012 o očekávaném schválení ročního pracovního programu v oblasti komunikace pro rok 2013 ohledně grantů na financování hostitelských struktur informačních středisek Europe Direct v Evropské unii pro období 2013–2017.

  http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/grants/years/2012_en.htm

  Informace o celoevropské informační síti Europe Direct:
  http://europa.eu/europedirect/index_cs.htm
   
  Portál stávající sítě středisek Europe Direct v České republice (2009 - 2012):
  www.europe-direct.cz

   

  DOTAZY:

  Kontakt pro dotazy: comm-cz-europedirect@ec.europa.eu

  Často kladené dotazy (k první výzvě): http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/120625_vyberove_rizeni_cs.htm

   

  Poslední aktualizace: 18/12/2012  |Začátek stránky