Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komisařka Connie Hedegaardová: Vytvořme společně svět, kde se bude dobře žít nám všem
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/12/2012

Ve sdělovacích prostředcích slýcháme často zprávy o rekordních emisích CO2, rekordně rychlém tání ledovců, rekordním suchu, rekordních srážkách, rekordně vysokých cenách potravin atd. Není divu, že lidé začínají mít strach a neberou již změnu klimatu na lehkou váhu.

Z výsledků průzkumu, který vloni uspořádala Evropská komise a jehož se zúčastnilo 27 000 respondentů z celé Unie, vyplývá, že nyní se lidé dopadů změn klimatu obávají více než před kodaňským summitem v roce 2009. To není žádným překvapením. Samozřejmě většině z nás došlo, že problémy způsobené změnou klimatu samy od sebe zázrakem nezmizí a to ani v době, kdy máme plné ruce práce s řešením hospodářské krize.  

  Komisařka Connie Hedegaardová za řečnickým pultem

  Přes zvyšující se povědomí o těchto problémech vyvíjí vlastní iniciativu v EU pouze nepatrné procento lidí.  Mnozí dokonce nedělají ani to, co by jim ušetřilo čas a peníze. Částečně je to způsobeno stávajícími překážkami a nedostatkem pobídek a motivace. Přesto jsem přesvědčena, že na vině je i skutečnost, že strach nás může motivovat jen do určité míry. Lidé potřebují mít cíl, k němuž mohou směřovat. Potřebujeme vědět, co můžeme konkrétně podniknout. A potřebujeme vědět, že to má smysl.

  A věřte mi, že SMYSL to má. Nejde totiž o nic menšího, než o budoucnost naší planety. Pokud by všichni Evropané změnili své stravovací a spotřebitelské návyky, začali používat ekologičtější způsob dopravy, šetřili energií apod., pak by se nám do roku 2020 mohlo podařit snížit emise CO2 o množství, které odpovídá ročnímu objemu emisí Belgie, Francie, Finska, Itálie a Portugalska dohromady.

  Evropská komise proto spustila novou celoevropskou kampaň na zvýšení povědomí obyvatel o této problematice. Kampaň s názvem „Naše planeta. Naše klima.“ jsme koncem října zahájili v londýnské City Hall spolu s britským ministrem pro klimatické a energetické otázky Edem Daveym, britským hercem, držitelem Oskara Colinem Firthem a zástupci podnikatelského sektoru a občanské společnosti z celé Evropy.

  Součástí kampaně jsou internetové stránky, které slouží jako diskuzní fórum o tom, jaká se nabízejí řešení problémů způsobených změnou klimatu. V čem přesně spočívají? Především se chceme soustředit nikoli pouze na samotný problém, ale na to, jak nejlépe využít již existujících řešení většího či menšího dopadu, díky nimž se nám podaří snížit znečištění ovzduší a zvýšit kvalitu života nás všech. V každé členské zemi, kterou jsem doposud navštívila, jsem se setkala s originálními, inovativními řešeními. Moderní architektura šetřící životní prostředí: energeticky účinné kancelářské budovy, radnice, nemocnice, hotely... dokonce i celé čtvrti! Inteligentní způsoby dopravy využívající nejmodernější technologie s cílem omezit dopravní přetížení i znečištění ovzduší. Špičkové restaurace pyšnící se hvězdičkou Michelin, které vaří výhradně ze surovin pocházejících od místních zemědělců.

  Zároveň nechceme, aby naše kampaň byla jen jednostrannou komunikací. Nechceme lidi poučovat, jak by měli žít. Chceme, aby se podělili o své nápady, např. co udělat pro své zdraví nebo jak ušetřit za energii. Rovněž jim chceme naslouchat a dozvědět se, co jim brání v tom, aby se začali chovat a jednat způsobem, který je evidentně prospěšný pro ně i pro životní prostředí. Například jezdit do práce na kole. Každý obyvatel velkého evropského města stráví v průměru 8 dní ročně v dopravní zácpě. Jízdou na kole šetříme peníze. Čas. I životní prostředí. Také se zbavíme se přebytečných kil– až 4 kg ročně. Geniální řešení, nemyslíte? A totéž platí u úspor energie v domácnosti. Stačí, když si doma nastavíte teplotu o jeden stupeň nižší, a ročně ušetříte 5–10 % nákladů na energii.

  Důvodem, proč se ekologicky nechová více lidí, musí být jejich nevědomost nebo překážky, které jim v tom brání. Právě o typu těchto překážek se musíme dozvědět více, abychom mohli s členskými zeměmi jednat o způsobu, jak je odstranit.

  Byli bychom proto velice rádi, kdybyste nám v tom pomohli a zapojili se do naší diskuse. To platí i pro podniky a organizace, které se kampaně účastní. Ty mohou na našich internetových stránkách a během akcí pořádaných v rámci kampaně prezentovat své projekty a řešení. Zároveň se mohou zúčastnit soutěže o nejoriginálnější a nejúčinnější nízkouhlíkové řešení. Nabídnout organizacím, které naši iniciativu podporují, něco navíc, je pro nás velice důležité. Dobré vztahy a partnerství jsou totiž alfou a omegou této kampaně. Obrovského zájmu organizací z celé Evropy o podporu naší iniciativy si velice vážíme. V den zahájení měla kampaň přes 75 oficiálních partnerských organizací ze všech členských zemí. Jsou mezi nimi oborová sdružení, nevládní organizace, univerzity i vládní instituce.

  Každý den vznikají nové iniciativy, nová partnerství. Například minulý týden nám umožnil kampaň inzerovat přední rakouský časopis, průmyslová konfederace Dánska se zase nabídla uspořádat pro zástupce podnikatelského sektoru návštěvu výrobních podniků a továren, kterým se úspěšně daří zvyšovat zisk díky opatřením na úsporu energie. Podporu kampani vyjádřila i mezinárodní aliance Sustainia v čele s Arnoldem Schwarzeneggerem. Během příštího roku budeme pracovat na vytvoření politického dialogu zaměřeného na otázku, jak změnit naše návyky a chování a dosáhnout toho, aby se ekologická řešení začala používat v co nejvyšší míře.

  Proto apeluji na vlády členských zemí, podniky i občany: Zapojte se.  Pomozte nám s konkrétními iniciativami. Řekněte nám o svých projektech a ostatní informujte o tom, jak je možné se zapojit. Pomozte nám vybrat nejlepší evropský nízkouhlíkový projekt. Začněte jednat a ušetříte čas i peníze.

  Společným úsilím můžeme vytvořit svět, kde se bude dobře žít nám všem!

   

  Connie Hedegaardová

  evropská komisařka pro oblast klimatu

   

  Internetové stránky kampaně: http://world-you-like.europa.eu/cs/

   

  Projekt z ČR - obec Písečná

  Lidé na venkově se učí myslet a jednat ekologičtěji

   

  Poslední aktualizace: 05/12/2012  |Začátek stránky