Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Čeští studenti mají obavu studovat v zahraničí kvůli jazykové bariéře či odloučení od rodiny a přátel
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/11/2012

 

Podle ankety, kterou realizovala informační síť EUROPE DIRECT, polovina českých studentů vysokých škol neplánuje studium v zahraničí.

Jako hlavní důvody uvedli nedostatek finančních prostředků, které zahraniční pobyt vyžaduje, a obecně nezájem o studium mimo ČR. Naopak zastánci výjezdů do ciziny pozitivně hodnotí možnost zdokonalit se v cizím jazyce, poznat novou zemi či seznámit se s novými lidmi.

  Čeští studenti mají obavu studovat v zahraničí kvůli jazykové bariéře či odloučení od rodiny a přátel

  Anketa odhalila, že 52 % studentů českých vysokých škol neplánuje vyjet alespoň na půl rok na zahraniční univerzitu, přičemž až 30 % dotázaných se o tuto možnost nezajímá vůbec. Jako hlavní důvody, proč je výjezd neláká, studenti uváděli – nedostatek financí (32 %) a náročné výběrové řízení, které je nutno před pobytem absolvovat (26 %). Až čtvrtina žen uvedla, že je tento druh pobytů nezajímá.

  „Studenti by se neměli nechat odradit předsudky, které studium v zahraničí provází. Existuje mnoho způsobů, jak se o možnostech studia informovat a jak studium financovat. Výhody, které plynou ze studia v zahraničí, stojí za to - poznáte nové přátele, seznámíte se s jinou kulturou, procvičíte si cizí jazyk a hlavně se osamostatníte. Tyto zkušenosti vám mohou usnadnit pozici na pracovním trhu. Personalisté oceňují zájemce o práci, kteří ovládají několik jazyků a mají za sebou pobyt v zahraničí,“ říká Tereza Sanjuan, ze Zastoupení Evropské komise v České republice, která má na starosti koordinaci informační sítě EUROPE DIRECT.

  Podle většiny studentů je největší výhodou studia v zahraničí příležitost naučit se či zdokonalit se v cizím jazyce (72 %), možnost poznat novou zemi (40 %) a seznámit se s novými lidmi (34 %). Nevýhodou je naopak odloučení od rodiny a přátel (52 %). Další nejvíce zmiňovanou překážkou je jazyková bariéra (25 %) a pocit, že přínos neodpovídá investicím (22 %).

  Další informace:

  Tisková zpráva msw8 - 682 KB [682 KB]

  Poslední aktualizace: 13/11/2012  |Začátek stránky