Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Vítězové národních kol novinářské ceny EU v oblasti zdraví
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

01/11/2012

Účelem novinářské ceny EU v oblasti zdraví je podpořit kvalitní novinářskou práci, která zvyšuje informovanost občanů o otázkách týkajících se péče o zdraví a práv pacientů.

Cena rovněž upozorňuje na politické iniciativy v oblasti zdraví, jež jsou součástí kampaně Evropa pro pacienty. Všechny spojuje jeden záměr: zvyšovat kvalitu zdravotní péče v Evropě.

 

  Logo kampaně Evropa pro pacienty

  Zvláštní cena se uděluje za nejlepší článek na téma „Jak přestat kouřit“.

  U oceněných článků porota hodnotí, zda čtenářům dobře objasnily podstatu daného problému a zda vyjádřily očekávání i stanoviska pacientů a pracovníků ve zdravotnictví. Soutěž respektuje svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků a je v souladu se záměrem Komise zlepšovat komunikaci mezi evropskými orgány a občany Unie.

  Výběr vítězů probíhá ve dvou kolech:
  1) Všechny články nejdříve přečtou národní porotyv jednotlivých členských zemích EU.
  2) Evropská porota pak vybere vítěze celoevropské soutěže.

  Do letošního ročníku novinářské soutěže bylo přijato 557 článků od 394 novinářů ze všech 27 členských zemí EU. Posuzování článků se od srpna do října věnovaly poroty v jednotlivých státech, které vybraly 26 národních finalistů a také finalisty zvláštní soutěže na téma „Jak přestat kouřit“. Vítězové národních kol se nyní budou ucházet o ceny v celoevropském kole soutěže, které bude slavnostně vyhlášeno dne 29.1.2013 v Bruselu.

  Přehled vítězných článků národních kol naleznete zde: http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2012/winners/index_cs.htm.

  Poslední aktualizace: 12/11/2012  |Začátek stránky