Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Návrh EU: větší zastoupení žen ve správních radách podniků
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

14/11/2012

 

Místopředsedkyně komise Viviane Redingová představila svůj plán v oblasti rovného postavení mužů a žen.

Cílem návrhu je dosáhnout vyrovnanějšího zastoupení žen a mužů ve funkci nevýkonných členů správní rady velkých společností. Ve správních radách nejvýznamnějších podniků v Evropě připadá na šest mužů pouze jedna žena.

  žena v popředí skupinky mužů v oblecích

  Odbornost žen zůstává i nadále nedoceněna. V důsledku toho, že se schopnosti a talent žen nevyužívají, mají ženy jen velmi omezenou možnost se profesně rozvíjet. To má zároveň  negativní dopad i na rozvoj hospodářství obecně. Je prokázáno, že pokud by podniky měly vyrovnanější zastoupení obou pohlaví ve správní radě, mohly by dosahovat vyššího zisku.

  V současné době není výběr členů do správní rady v podnicích transparentní a často vychází z neformálních vztahů.

  V ČR připadá podíl žen ve správních radách nejvýznamnějších podniků v Evropě na 15,4% oproti 13,7% v rámci EU. Ovšem žádná se nenachází v pozici předsedkyně představenstva či výkonné ředitelky (více zde pdf - 388 KB [388 KB] ).

  Cílem návrhu je zajistit, aby do začátku roku 2020 činil podíl žen (nebo mužů) na pozicích nevýkonných členů správní rady podniků kotovaných na burze vždy alespoň 40 %. V případě veřejných podniků kotovaných na burze by se dané pravidlo mělo začít uplatňovat od ledna roku 2018

  Aby bylo cíle dosaženo, podniky by měly povinnost obsazovat funkce na základě srovnání kvalifikací kandidátů a dodržet jasná pravidla a kritéria, která nediskriminují kandidáty na základě jejich pohlaví. V případě rovnocenných kvalifikací by se společnosti musely přiklonit k výběru toho pohlaví, které je v dané chvíli ve správní radě nedostatečně zastoupeno.

  Stručný přehled dané problematiky:

   

   

  Další informace:

  Internetové stránky generálního ředitelství pro spravedlnost (kompletní informační balíček)

  Eurobarometr na téma genderové rovnosti  (Women in decision-making positions)

  Databáze - Informace o zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

  Veřejná konzultace na téma genderové rovnosti ve vedoucích pozicích - Výsledky konzultace z ČR

   

  Poslední aktualizace: 03/12/2012  |Začátek stránky