Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Jak učit o EU? Nový interaktivní seminář pro učitele "Občanem v EU: budoucnost a výzvy"
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/05/2013

Nízký zájem českých středoškoláků o dění v Evropské unii je jedním z hlavních zjištění posledního výzkumu zaměřeného na občanskou výchovu. O evropskou politiku se jich zajímá jen zlomek a aktivně si informace sami nevyhledávají, pouze nekriticky přejímají negativní soudy z médií. Na tento neuspokojivý stav jsme se rozhodli projektem Občanem v EU: budoucnost a výzvy.

Nejbližší seminář se uskuteční již 10.-11. května 2013 v Praze.

  obrázek 5 kreslených postav: ženy - výtvarnice, muže - opraváře, muže - businessmana, ženy - zdravotnice a muže - hasiče

  V rámci projektu vznikají interaktivní vzdělávací materiály a lekce věnované aspektům Evropské unie a výchovy k občanství. Výběr témat osmi modulů byl proveden jak na základě konzultací s odborníky, tak i na základě diskuzí se studenty středních škol. Jedná se např. o Sociální aspekty EU, Ekonomické aspekty EU, Občanem v EU či Česká republika v EU, tedy témata, která reprezentují klíčové oblasti fungování Evropské unie. 

  K těmto materiálům proběhnou pro středoškolské pedagogy v každém kraji ČR kurzy, které budou zaměřené na prezentaci práce s vytvořenými materiály. Kurzy jsou akreditovány v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v dotaci 16 vyučovacích hodin.

  V rámci dvoudenního školení lektoři v první fázi představí koncept interaktivních vzdělávacích modulů a základní pedagogické dovednosti pro práci s moduly. V druhé fázi kurzu se trénink zaměří na praktické představení všech vytvořených modulů. Z pozice žáků si sami učitelé projdou vybranými moduly tak, aby na základě vlastního prožitku dovedli moduly efektivně aplikovat ve svých hodinách.

  Školení pro pedagogy budou probíhat v průběhu školního roku 2012/2013 a jsou bezplatná.

   

  Nejbližší termíny:

  Praha - 10.-11. května 2013

   

  Registrace:

  Na stránkách Centra občanského vzdělávání Masarykovy univerzity: http://www.obcanskevzdelavani.cz/obcan-v-eu)

   

  Partneři projektu:

  Úřadu vlády ČR a Centrum občanského vzdělávání.

   

  Poslední aktualizace: 09/05/2013  |Začátek stránky