Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

24. ročník soutěže EU pro mladé vědce nachází budoucí špičky
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

25/09/2012

Nejlepší mladí evropští vědci se dnes sešli v Bratislavě na 24. slavnostním předávání cen v rámci soutěže EU pro mladé vědce (EUCYS). Tři první ceny byly uděleny týmům z Irska, Polska a Rakouska za projekty z fyziky, chemie a strojírenství. Další finalisté byli oceněni za projekty v tak rozličných oblastech, jako je fyzika, informatika, matematika, humanitní a společenské vědy a biologie. Mezinárodní cenu pro soutěžící ze zemí mimo EU získala tento rok Kanada s projektem týkajícím se životního prostředí.

  mladá vědkyně stojící u banneru a držící napodobeninu lidského mozku

  Letošní soutěže se celkem se 79 projekty zúčastnilo 117 soutěžících ve věku od 14 do 21 let z 36 zemí a škol v EU. Českou republiku reprezentovali Martin Bucháček s projektem "Statika tuhého tělesa v geometrii", Adam Heinrich s projektem "Vizuálně programovatelný mobilní řídící systém pro individuální automatizaci" a Eliška Zlámalová s projektem "Monitorování molekulární báze narkomanie".

  Projekty posoudila mezinárodní porota, které předsedala Maria Ana Viana-Baptista, profesorka geofyziky na Institutu strojírenství v Lisabonu (ISEL), a v komisi mimo jiné seděli dva vítězové předchozích ročníků soutěže EUCYS.

  Všechny projekty již vyhrály ve svých konkrétních oborech první místo v národním kole vědecké soutěže v členských zemích.

  Témata pokrývala širokou škálu vědních oborů: biologii, fyziku, chemii, výpočetní techniku, společenské vědy, životní prostředí, matematiku, vědu o materiálech, strojírenství a medicínu.


  Souvislosti

  Zakladatelem soutěže Evropské unie pro mladé vědce je Evropská komise. Soutěž započala v roce 1989 s cílem podpořit spolupráci a vzájemnou komunikaci mezi mladými vědci a dát jim příležitost pracovat pod vedením některých předních evropských výzkumných pracovníků.

  Prostřednictvím soutěže se Evropská komise snaží posílit úsilí účastnických zemích, aby přivedly mladé lidi k zájmu o profesní dráhu ve vědě a výzkumu.

  Všechny tři vítězné týmy získaly 7 000 EUR, týmy na druhém místě obdržely 5 000 EUR a na třetím 3 500 EUR. Dalšími cenami byly cesty na mezinárodní vědecké fórum mládeže do Londýna a na mezinárodní seminář pro mladé vědce do Stockholmu, ceny sponzorů z řad soukromých společností, jakož i ceny vědeckých útvarů Evropské komise, Společného výzkumného střediska, celoevropské skupiny výzkumných organizací EIROfórum a Evropského patentového úřadu.

  Kromě slavnostního předávání cen mohli mladí vědci představit své projekty na čtyřdenní výstavě a podílet se na řadě seminářů a konferencí.

   

  Podrobnosti o letošním ročníku soutěže lze nalézt na této internetové stránce: http://www.media.eucys2012.eu/.

  Více informací o soutěži a vítězích minulých ročníků lze nalézt na této internetové stránce: http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm


   

  Poslední aktualizace: 29/10/2012  |Začátek stránky