Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Slavnostní otevření sídla agentury GSA spravující Galileo
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

07/09/2012

Včera, 6. září, byl slavnostně zahájen provoz evropské agentury GSA řídící satelitní navigační systém Galileo v jejím novém pražském sídle. Slavnostního otevření budovy v pražských Holešovicích se zúčastnil místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, odpovědný za oblast průmyslu a podnikání, ministr dopravy Pavel Dobeš a další významní hosté.

Agentura GSA, která dočasně sídlila v Bruselu, byla do Prahy přesunuta během léta na základě dohody vedoucích představitelů členských států EU z 10. prosince 2010.

 

  Slavnostní otevření sídla agentury GSA spravující Galileo

  Agentura zodpovídá za bezpečný provoz družic a připravuje nové produkty v oblasti globálních satelitních navigačních systémů (GNSS). Vedle úkolů spojených s provozem navigačního systému Galileo řídí například i systém EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service - Evropská podpůrná geostacionární navigační služba).

  Agentura zodpovídá za:

  - bezpečnost (certifikace vypouštěných družic, raket, odpalovacích zařízení a provoz bezpečnostního monitorovacího střediska Galileo)

  - vývoj nových produktů v oblasti satelitní navigace a jejich uvádění na trh (viz např. Memo/12/601)

  Vedle toho prosazuje agentura GSA aplikace a služby v oblasti globální satelitní navigace, podporuje vývoj veřejných regulovaných služeb a připravuje další využití navigačních systémů.

   GSA odpovídá za bezpečnost programu Galileo

  Činnost GSA v oblasti certifikace je nesmírně důležitá pro vypouštění družic na oběžnou dráhu. Po úspěšném vypuštění prvních dvou družic 21. října 2011 bude fáze "In-Orbit Validation" (ověřování na oběžné dráze) dokončena vypuštěním dalších dvou družic 10. října 2012.

  Počínaje rokem 2013 bude vypouštění družic pokračovat rychleji – každoročně jich bude na oběžnou dráhu vypuštěno několik až do doplnění konstelace na konečný počet 30 družic (včetně 6 záložních družic připravených na oběžné dráze) do roku 2020.

   Rozpočet agentury GSA

  Agentura GSA má v současné době rozpočet roční okolo 12 750 milionů eur (2012). Dále spravuje rozpočet pro činnosti, které na agenturu delegovala Evropská komise. Tyto dodatečné úkoly v oblasti využívání systémů představují dalších 34,5 milionů eur.

  Podle výpočtů Evropské komise je k zprovoznění programu Galileo a k financování využívání programů GNSS v období 2014-2010 potřeba celkový rozpočet ve výši 7 000 milionů eur. Návrh nařízení pro oblast GNSS předložený Komisí počítá s tím, že agentura GSA bude spravovat rozpočet nutný pro provoz a poskytování služeb systémů EGNOS a Galileo.

   Struktura GSA

  V současné době se agentura GSA skládá z bezpečnostního oddělení, oddělení pro rozvoj trhu a organizační složky odpovědné za přípravu budoucích úkolů v oblasti řízení programů GNSS. Vedle řady oddělení odpovědných za fungování agentury je součástí agentury také bezpečnostní monitorovací středisko systému Galileo.

  Význam systému Galileo pro Evropu

  V oblasti družicové navigace se řeší závažné a četné otázky. V současné době existují dva konkurenční systémy: americký systém GPS, který na trhu dominuje, a ruský systém GLONASS.

  Současná závislost, zejména na systému GPS, vyvolává otázky strategické povahy, protože využívané systémy nejsou pod evropskou kontrolou. Výzvou je zabezpečit evropské strategické potřeby, například v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky. 

  Družicová navigace nabízí zřejmé výhody pro řízení dopravy. Umožňuje větší bezpečnost, lepší provoz dopravy, omezení dopravní neprůjezdnosti a ekologických škod a podporu multimodálního rozvoje. Zdá se, že současné systémy GPS a GLONASS nezaručují spolehlivost a dostupnost nezbytné pro přepravu osob. Realizace evropského systému Galileo tyto nedostatky odstraní.

  Související aspekty mají ekonomický a průmyslový rozměr. Zejména jde o to získat co největší podíl na trhu s družicovými navigacemi a rovněž vytvořit příslušná pracovní místa. Současné odhady jsou následující: vytváření infrastruktury Galileo může vést ke vzniku až 20 000 pracovních míst a jeho provoz zaručí vytvoření až 2 000 trvalých pracovních míst, a to nemluvíme o příležitosti v oblasti aplikací.

  Významné jsou také regulační aspekty. V praxi by využívání informačních systémů založených na signálech pro stanovení polohy a určování času mohlo umožnit sledovat dodržování některých nařízení Společenství například v oblasti rybolovu nebo ochrany životního prostředí.

  Plné znění zprávy o zahájení provozu v anglickém znění zde.

  Více informací o agentuře GSA a systému Galileo na stránkách Evropské komise a samotné agentury GSA.

   

  Poslední aktualizace: 10/09/2012  |Začátek stránky