Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Vyjádřete se k budoucnosti EU. Do konce veřejné konzultace zbývá již jen několik dní
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

04/09/2012

 

Pomozte nám při prosazování vašich práv - podělte se s námi o problémy, na které jste narazili na cestách nebo při stěhování se za prací či studiem v jiné zemi EU.

Jedním z úkolů Evropské komise je prosazovat a posilovat práva občanů EU. Proto chceme znát váš názor na to, jak to vypadá v praxi při jejich uplatňování.

  Chlapec sedí na břehu a pouští plachetnici se symbolem EU na plachtách

  Také bychom uvítali vaše návrhy, jak odstranit překážky, s nimiž se setkáváte například v souvislosti se zaměstnáním nebo studiem v jiné zemi EU.

  Své názory nám můžete sdělit prostřednictvím konzultace o občanských právech, která probíhá do 9. září 2012. Vaše zkušenosti a podněty budou využity při přípravě nových návrhů a v další zprávě o občanství v roce 2013.

  V předchozí zprávě bylo stanoveno 25 opatření pdf - 758 KB [758 KB] Deutsch (de)English (en)français (fr) , která by EU měla přijmout právě v zájmu posílení účinnosti práv občanů EU v praxi. Tato opatření se v současnosti realizují. Jedná se například o omezování byrokracie, se kterou se musí potýkat ti, kteří si nechávají registrovat v jiné zemi automobil Deutsch (de)English (en)français (fr) nebo řeší přeshraniční dědické řízení Deutsch (de)English (en)français (fr) .

  Vaše práva

  Jako státní příslušník členské země jste zároveň občanem EU. Kromě práv zaručených legislativním systémem vaší země se na vás vztahuje další soubor práv, odsouhlasený všemi 27 členskými zeměmi EU a zakotvený ve Smlouvách. Máte například právo:

  • cestovat a žít kdekoli v EU
  • právo na rovné zacházení, stejně jako všichni ostatní občané EU (jinými slovy platí zákaz diskriminace kvůli státní příslušnosti)
  • volit a být volen v obecních volbách a volbách do Evropského parlamentu
  • právo na pomoc od velvyslanectví či konzulátu jiné země EU, nacházíte-li se mimo území Unie (pokud vaše země nemá v daném místě své zastoupení); dokonce máte nárok na rovnocennou pomoc, jako byste byl občanem země, která pomoc poskytuje
  • právo připojit svůj hlas k občanským iniciativám a vyzvat tak Komisi k předložení nového právního předpisu

  A to není zdaleka vše – dále jsou tu například spotřebitelská práva, která vás chrání při nákupu zboží z jiné země EU na internetu.

  Pomoc a poradenství ohledně vašich práv v EU

  EU usnadňuje svým občanům život – Sledujte aktuální návrhy! Deutsch (de)English (en)français (fr)

  2013 – Evropský rok občanů English (en)français (fr)

  Více o konzultaci pdf - 151 KB [151 KB]

  Poslední aktualizace: 07/09/2012  |Začátek stránky