Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Výzva: Podpora informačních opatření v oblasti společné zemědělské politiky
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/08/2012

 

Dovolujeme si Vás upozornit na veřejnou zakázku zveřejněnou Evropskou komisí v Úřednímu věstníku Evropské unie:

Výzva k podávání nabídek č. PO/2012/C 223/04 „Podpora informačních opatření v oblasti společné zemědělské politiky (SZP)“.

  Výzva: Podpora informačních opatření v oblasti společné zemědělské politiky

  Rok 2013 bude pro diskuze o nové společné zemědělské politice rokem klíčovým. Prioritním tématem pro tuto výzvu k předkládání návrhů bude SZP obecně a navrhované reformy politiky konkrétně.

  Evropská komise spolufinancuje informační opatření v rámci této priority SZP s cílem:

  — zajistit lepší informovanost veřejnosti o SZP, především v souvislosti s návrhy reformy,

  — poukázat na roli SZP pro vývoj růstu, jenž je inteligentní, udržitelný a podporuje začlenění, jak ho stanoví strategie Evropa 2020,

  — zlepšit porozumění o tom, jak společná zemědělská politika přispívá k zaručení produkce zdravých a kvalitních potravin pro evropské občany, k ochraně životního prostředí a rozvoji venkovských oblastí Evropské unie,

  — zvýšit zájem veřejnosti o význam zemědělců, zemědělství a rozvoje venkova pro naši společnost propagací četných funkcí zemědělství a poukázat na přínos SZP, jež podporuje zemědělce, zemědělství a rozvoj venkova v Evropské unii.

  Tato výzva se vztahuje na návrhy týkající se financování informačních opatření v oblasti společné zemědělské politiky (SZP) z rozpočtových prostředků na rok 2013 a týká se informačních opatření, která se mají provést (včetně přípravy, realizace, návazných opatření a hodnocení) v období od 1. března 2013 do 28. února 2014.

  Celkové finanční krytí informačních opatření, která se mají provést v souladu s touto výzvou k předkládání návrhů, je 3 000 000 EUR. Celková výše grantu požadovaná od Komise se musí pohybovat mezi 100 000 EUR a 500 000 EUR za každou grantovou dohodu na informační opatření.

  Lhůta k zaslání žádosti je 31. října 2012.

   

  Další informace:

  Výzva: Podpora informačních opatření v oblasti společné zemědělské politiky - http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

  Úřední věstník - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:223:0004:0016:cs:PDF

  Poslední aktualizace: 22/08/2012  |Začátek stránky