Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Máte zájem o překladatelskou stáž u Evropské komise? Blíží se konec lhůty pro podávání přihlášek
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/08/2012

Vyzkoušet si, jak pracuje překladatel Evropské komise a získat zkušenosti s překlady textů Komise, je možné i na pětiměsíční stáži. Přihlášky je možné podávat on-line do 31. srpna 2012 (do 12:00 SELČ) na webových stránkách Evropské komise http://ec.europa.eu/stages/.

Do stejného data je třeba na adresu uvedenou v on-line formuláři zaslat poštou příslušné kopie dokladů a potvrzení (pokud jde o odeslání, rozhoduje datum na poštovním razítku). Nyní se podávají přihlášky na pětiměsíční stáž, která začne 1. března 2013.

  Máte zájem o překladatelskou stáž u Evropské komise? Blíží se konec lhůty pro podávání přihlášek

  Uchazeči musí splňovat několik základních podmínek:

  - musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání (stačí bakalářské, magisterské není nutné);

  - musí být občanem členského státu EU či kandidátské země;

  - musí být schopni překládat do svého mateřského jazyka (případně jazyka, který ovládají na stejné úrovni) ze dvou dalších úředních jazyků Evropské unie, přičemž prvním zdrojovým jazykem musí být angličtina nebo francouzština či němčina);

  - dosud nebyli na stáži v orgánech a institucích Evropské unie, která by byla delší než 6 týdnů.

  Vybraní uchazeči jsou zařazováni do oddělení Generálního ředitelství Evropské komise pro překlady (DGT), kde pracují překladatelé se stejným mateřským jazykem (případně jazykem, který zvládli na stejné úrovni). Stážisté vykonávají stejnou práci jako překladatelé, tedy překládají do svého mateřského jazyka ze dvou úředních jazyků EU. Překlady stážistů revidují jejich zkušení kolegové. Stážisté mohou pracovat i v administrativních útvarech DGT. Český jazykový odbor DGT sídlí v Lucemburku. Další informace o DGT získáte na jeho webových stránkách v angličtině, ve francouzštině nebo v němčině.

  Evropská komise poskytuje stážistům na úhradu životních nákladů 1071 eur měsíčně. Zájem o stáže bohužel přesahuje počet míst, která jsou k dispozici. Proto se ne vždy na všechny zájemce dostane.

  Více se dozvíte na webových stránkách http://ec.europa.eu/stages/. Tam naleznete i popis jednotlivých fází ve výběrovém řízení.

  Poslední aktualizace: 16/08/2012  |Začátek stránky