Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové jménem Evropské unie ze dne 9. srpna 2012 u příležitosti Mezinárodního dne původního obyvatelstva
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

09/08/2012

„Dnes slavíme Mezinárodní den původního obyvatelstva a já se jménem Evropské unie připojuji k oslavám bohatého kulturního dědictví těchto populací, které jsou pro celý svět velkým přínosem.

EU již od počátku podporovala Deklaraci Organizace spojených národů o právech původního obyvatelstva z roku 2007.  Tato deklarace je důležitým nástrojem na podporu lidských práv, avšak k tomu, aby původní obyvatelé mohli těchto práv skutečně požívat, je zásadní zajistit její plné provádění. EU opakovaně vyzvala všechny státy, aby tento úkol splnily.

  Vysoká představitelka Catherine Ashtonové

  EU dlouhodobě prosazuje lidská práva původního obyvatelstva ve všech oblastech své činnosti, ať už formou kontaktů se zástupci tohoto obyvatelstva, politických dialogů a prohlášení na úrovni OSN nebo poskytováním finanční podpory projektům občanské společnosti. Stále však existuje prostor pro další iniciativy, a právě proto jsme se v nové strategii EU v oblasti lidských práv zavázali k přezkumu naší politiky a k jejímu dalšímu rozvoji v souvislosti s deklarací OSN a v rámci příprav na Světovou konferenci o původním obyvatelstvu, která se bude konat v roce 2014.“

  Catherine Ashtonová, vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

  K tomuto prohlášení k Mezinárodnímu dni původního obyvatelstva, který se slaví od roku 1994, se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora*, Island** a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Bosna a Hercegovina a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Moldavská republika, Arménie a Gruzie.

  Více informací o prioritách Evropské unie týkajících se původního obyvatelstva, mezi něž patří především rozvoj demokracie a lidských práv, naleznete na adrese: http://eeas.europa.eu/human_rights/ip/index_en.htm.

   

  * Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

  ** Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.

  Poslední aktualizace: 10/08/2012  |Začátek stránky