Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komisařka Hedegaardová: Nové předpisy pro emise aut nám ušetří miliardy
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

26/07/2012

„Opravdu potřebujeme další předpisy EU?“ mohli si někteří pomyslet, když jsem tento měsíc představovala návrhy Komise na další snižování emisí CO2 u osobních z automobilů a lehkých užitkových vozidel.

Odpověď zní ano, skutečně je potřebujeme. Na nových předpisech není nic špatného, jsou-li dobře promyšlené a podrobeny důkladné analýze tak, jak tomu bylo u těchto předpisů. Ochrana životního prostředí v Evropě je dlouhý příběh o pokroku, jehož lze dosáhnout, vytváříme-li rozumnou regulaci.

  Komisařka Hedegaardová: Nové předpisy pro emise aut nám ušetří miliardy

  Před lety jsme podnikli první kroky k řešení emisí u osobních automobilů. A fungovalo to. Jen se podívejte, jak se zlepšila spotřeba paliva u nových aut ve srovnání se stavem, jaký panoval před pouhými několika lety. Tento pokrok prosadily právě předpisy EU. Je to dobrý příklad oblasti, v níž má smysl postupovat společně v Evropě a nevypracovávat 27 odlišných národních systémů.

  Díky novým předpisům nejenže bude klima do roku 2030 uchráněno před množstvím CO2, které přibližně odpovídá dnešním celkovým ročním emisím Itálie. Nové předpisy rovněž umožní, aby majitelům aut zůstalo v kapsách více peněz, povzbudí evropský automobilový průmysl, aby své úsilí soustředil na výzkum a vývoj inovativních technologií pro úsporu paliva, které mohou posílit jeho konkurenceschopnost.

  To, co navrhujeme nyní, je něco, co jsme již udělali dříve a co pomohlo našemu průmyslu vytrvat v úsilí, pokud jde o inovace. Teď požadujeme, aby se emise u osobních automobilů snížily do roku 2020 na 95 gramů CO2 na kilometr a u lehkých užitkových vozidel na 147 gramů. Jsou to náročné cíle? Jsou, ale z naší analýzy dopadů vyplývá, že tyto cíle jsou technologicky dosažitelné a zároveň velmi nákladově efektivní.

  Od části automobilového průmyslu jsme slyšeli, že bude obtížné těchto cílů dosáhnout, zatímco nevládní organizace vyzvaly k mnohem přísnějším cílům. Jsem přesvědčena, že jsme nalezli dobré řešení přijatelné pro všechny a navrhli realizovat cíle, které jsou náročné, ale dosažitelné. A jsem ráda, že s tím souhlasí Evropská organizace spotřebitelů i Evropská asociace dodavatelů automobilového průmyslu.

  S novými předpisy bude mít Evropa jedny z nejpřísnějších norem pro emise CO2 u osobních aut – a tedy i pro spotřebu paliva. A to je dobré, protože to bude na dlouhou dobu rozhodující konkurenční faktor v automobilovém průmyslu.Cena ropy je i přes ekonomickou krizi stále na 100 amerických dolarech za barel a nejsou vyhlídky na to, že brzy hodně a trvale klesne.

  Úspory pro Evropu budou obrovské. Za předpokladu současných cen paliva se každoročně od roku 2020 vyhneme nákladům na palivo v hodnotě 30 miliard dolarů. Pocítí to znatelně podniky i spotřebitelé. Může to výrazně zlepšit naši obchodní bilanci, kterou dnes zatěžuje nadměrný dovoz.

  Co to znamená pro běžného majitele osobního auta? Především se nezmění úplně vše. Předpisy se vztahují pouze na nová auta a budou plně uplatněny až v roce 2020. Pak mohou být nová auta nepatrně dražší, avšak vyšší počáteční náklady se majiteli vrátí do několika let, protože nižší emise CO2 znamenají také nižší náklady na palivo. Podle našich propočtů by průměrný vlastník auta mohl na palivu v nynějších cenách ušetřit ročně kolem 350 eur. Během celé doby životnosti budou čisté úspory činit kolem 2000 eur – se započtením zvýšených počátečních nákladů.  

  Míč je nyní na straně ministrů životního prostředí EU a Evropského parlamentu. Budou odpovídat za to, zda si své ambice udržíme. Je totiž samozřejmé, že bude-li návrh oslaben, ekonomické přínosy pro spotřebitele a podniky se odpovídající měrou zmenší.

   

  Autorem článku je Connie Hedegaardová, evropská komisařka pro oblast klimatu

  Poslední aktualizace: 01/08/2012  |Začátek stránky