Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

4. Evropský den bezpečnosti silničního provozu se zaměří na mládež
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

25/07/2012


Silniční nehody jsou stále nejčastější příčinou úmrtí a zdravotního postižení mladých lidí. V roce 2010 se 19 % úmrtí na silnicích v EU týkalo lidí ve věku 18 až 25 let (i když tato věková skupina zahrnuje pouze 10 % celkové populace). To znamená, že mladí ve věku mezi 18 a 25 lety čelí téměř dvojnásobně vyššímu riziku úmrtí při dopravních nehodách. Evropská komise proto věnovala svůj čtvrtý Evropský den bezpečnosti silničního provozu mladým lidem. (Více údajů o dopravních nehodách podle věkové skupiny a země lze nalézt v databázi Evropské komise CARE).

  4. Evropský den bezpečnosti silničního provozu se zaměří na mládež

  25. července se uskuteční konference, kde se setkají skupiny mládeže, organizace zabývající se bezpečností silničního provozu a úředníci, do jejichž pravomoci bezpečnost silničního provozu spadá, a po jeden den povedou jednání, přednášky a semináře.

  Evropská komise si klade za cíl snížit počet úmrtí na silnicích v Evropě do roku 2020 na polovinu. Už nyní lze v tomto ohledu sledovat pozitivní vývoj. Počet smrtelných nehod na silnicích ve věkové skupině 18 – 25 let se v období od roku 2001 do roku 2010 snížil o 49 %.

  Souvislosti
  Čtvrtý ročník Evropského dne bezpečnosti silničního provozu společně pořádá Evropská komise a kyperské předsednictví EU. Na programu jsou otázky jako vytvoření kultury bezpečnosti silničního provozu mezi mladými lidmi, pracovní semináře o vzdělávání, prosazování dopravních předpisů a rizikovém chování. Úplný program lze shlédnout na internetových stránkách projektu.

  Událost je příležitostí pro spuštění nové stránky na facebooku týkající se Evropského fóra mládeže zabývajícího se bezpečností silničního provozu. Kromě toho bude představena také nová videosekvence o bezpečnosti na silnicích zaměřená na mladé lidi a akční plán EU pro bezpečnost silničního provozu na období let 2011–2020 zahrnující otázky, jako je např. kvalita výcviku mladých začínajících řidičů.

  Další informace:
  Internetové stránky Evropské komise věnované bezpečnosti silničního provozu 
  Internetové stránky Generálního ředitelství pro mobilitu a dopravu 
  Internetové stránky Evropského fóra mládeže zabývajícího se bezpečností silničního provozu

  Politika v oblasti bezpečnosti silničního provozu:           
  MEMO/10/343
  IP/10/970

   

  Poslední aktualizace: 27/07/2012  |Začátek stránky