Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Téměř třetina výrobků zabavených na hranicích EU je zdraví nebezpečná
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

24/07/2012

 

 

V loňském roce zadržela EU na vnějších hranicích téměř 115 milionů výrobků podezřelých z porušení práv duševního vlastnictví. Oproti roku 2010 jde o nárůst o 15 %. Celková hodnota zadrženého zboží dosáhla téměř 1,3 miliardy EUR.

  Téměř třetina výrobků zabavených na hranicích EU je zdraví nebezpečná

  Nejvyšší podíl padělků připadá na léčiva (24 %), obalový materiál (21 %) a cigarety (18 %). Znepokojující je skutečnost, že celých 28,6 % představovaly výrobky denní potřeby a výrobky nebezpečné pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů. V roce 2011 pokračoval také nárůst počtu zabavených poštovních balíků. 36 % z nich obsahovalo léčiva.

  Hlavním zdrojem padělaného zboží (73%) je Čína. Některé kategorie zadržených výrobků ale pochází i z jiných zemí, např. potraviny z Turecka, alkoholické nápoje z Panamy, nealkoholické nápoje z Thajska a mobilní telefony z Hongkongu. Zhruba 90 % všech zadržených výrobků bylo zničeno nebo čeká na rozhodnutí soudu.

  Souvislosti

  Ochrana práv duševního vlastnictví je hlavním hnacím motorem růstu EU. Účinné prosazování práv má rovněž zásadní význam pro zdraví a bezpečnost, protože padělané zboží vyráběné v neregulovaném prostředí může být pro občany velmi nebezpečné.

  Komise provádí řadu opatření na boj s padělky. V květnu 2011 přijala návrh nařízení o prosazování práv duševního vlastnictví v oblasti celnictví (viz IP/11/ 630, MEMO/11/327).

  V roce 2009 také podepsala EU akční plán s Čínou o spolupráci v této oblasti (IP/09/193).

  Dnes zveřejněná zpráva obsahuje statistické údaje o druhu, původu a způsobu dopravy výrobků porušujících práva duševního vlastnictví zadržených na hranicích EU.

  Fotografie ze zásahů:  
  http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

  Poslední aktualizace: 25/07/2012  |Začátek stránky