Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Tiskové prohlášení Komise k odvolání varovného dopisu o využívání strukturálních fondů EU v ČR
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

23/07/2012

Dopisem, který zaslal generální ředitel GŘ pro regionální politiku (REGIO) stálé zástupkyni ČR při EU, dnes, 23. července, Komise odvolala varování, které bylo obsažené v dopisu z 20. března 2012 a týkalo se 14 operačních programů Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti.

Varovný dopis se týkal celkového fungování systému řízení a kontroly, pokud jde o využívání strukturálních fondů EU v České republice. K varovnému dopisu byl připojen Akční plán, který měly české úřady realizovat do 1. července 2012.

  Tiskové prohlášení Komise k odvolání varovného dopisu o využívání strukturálních fondů EU v ČR

  České úřady a GŘ REGIO při plnění plánu úzce spolupracovaly. České orgány předložily všechny relevantní informace týkající se podmínek stanovených v Akčním plánu, a to dopisem české stálé zástupkyně při EU z 29. června.

  Útvary Komise posoudily předložené informace a dospěly k závěru, že jsou splněny všechny podmínky Akčního plánu. Dalším krokem bude zajistit, aby byl vylepšený systém řízení a kontroly uplatněn účinně a efektivně. To by mělo vést k efektivnějšímu využívání fondů EU v souladu s právní úpravou.

  „Velmi oceňuji dobrou a značnou práci odvedenou českými orgány s cílem zlepšit kvalitu a fungování systému řízení a kontroly strukturálních fondů EU,“ uvedl komisař Johannes Hahn, odpovědný za regionální politiku EU. „Je to první, ale důležitý krok ke zvýšení přidané hodnoty strukturálních fondů v České republice. Chtěl bych vyzvat všechny orgány a organizace podílející se na procesu provádění, aby revidovaný systém uplatnily účinně a transparentně.“

  „Odvolání varovného dopisu umožní Komisi obnovit platby na základě žádostí o platbu vydaných českým certifikačním orgánem pro ty operační programy, u nichž nejsou žádné nevyřešené specifické otázky. U programů s nevyřešenými otázkami by mělo dojít k pokroku v letním období,“ dodal komisař Hahn.

  Komise bude moci obnovit platby pro tyto operační programy: ROP Jihovýchod, ROP Moravskoslezsko, ROP Střední Morava, ROP Jihozápad, OP Praha Konkurenceschopnost, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Podnikání a inovace (s výjimkou výdajů v rámci oblasti finančního inženýrství a technické pomoci) a OP Technická pomoc.

  Pokud jde o zbývající programy, je třeba nejdříve nalézt vhodná řešení stále nevyřešených otázek. V letním období budou českým úřadům zaslány specifické dopisy týkající se těchto programů. Útvary Komise budou proto i nadále v přímém styku s příslušnými českými úřady.

  Kontaktní osoby:

  Annemarie Huber  (+32 2 299 33 10)

  Martin Stašek  (+420 255 708 229) 

  Poslední aktualizace: 25/07/2012  |Začátek stránky