Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Předsednictví v čele EU přebírá Kypr
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

02/07/2012

 

Dne 1. července 2012 se předsednictví v Radě EU ujímá Kypr. V čele Unie bude stát v době nejistoty a obav ohledně pomalého tempa hospodářské obnovy a uprostřed dluhové krize států eurozóny.

Je třeba, aby státy Unie kromě stimulace růstu rovněž uzpůsobily svůj veřejný rozpočet pravidlům, na nichž se na úrovni EU dohodly, a dodržovaly stanovené rozpočtové limity. Kyperské předsednictví se během příštích 6 měsíců zaměří právě na prosazování těchto cílů.

  Předsednictví v čele EU přebírá Kypr

  Jedním z hlavních úkolů přitom bude dosáhnout shody ohledně navrhovaného rozpočtu Komise na období 2014–20. V návrhu rozpočtu jsou mimo jiné stanoveny střednědobé priority Unie: urychlení hospodářského růstu, vytváření nových pracovních míst a zvýšení konkurenceschopnosti.

  Kypr bude zároveň pokračovat v prohlubování koordinace hospodářských politik členských zemí a dohlížet na to, aby jejich státní rozpočty nepřekračovaly ujednané limity.

  Další prioritou je investování do programů, jimiž se zajistí tvorba pracovních míst, zvýšení kvality pracovních příležitostí i vzdělávacích možností, především pro mladé.

  Kypr se bude rovněž zasazovat o realizaci programů k propagaci aktivnějšího a zdravějšího životního stylu a k řešení otázek stárnutí evropské populace.

  Propojení Evropy

  Kyperské předsednictví bude usilovat o pokrok ve vyjednávání návrhů Komise, které mají zajistit, aby výhod evropské hospodářské integrace, tedy jednotného trhu, mohli plně využívat občané i podniky. Tím by se měl stimulovat hospodářský růst.

  Důraz se bude klást na pomoc malým podnikům a na vytvoření jednotného digitálního trhu.

  Kypr bude dohlížet na probíhající diskusi o propojení evropských energetických, dopravních a telekomunikačních sítí. Propojení infrastruktury států EU umožňuje zvýšit hospodářskou soutěž a přispívá tak ke snižování cen ve prospěch spotřebitelů.

  Předsedající země bude v neposlední řadě usilovat o dosažení shody o prohloubení integrace námořní politiky. Související návrhy Komise, které v současné době projednávají vrcholní představitelé členských států, se zaměřují na posílení koordinace zemí EU, díky čemuž by se zefektivnilo využívání zdrojů, které moře a oceány nabízejí.

  Správa evropských hranic

  Ve světle loňských událostí v severní Africe, jejichž důsledkem byl nebývalý příliv přistěhovalců z těchto zemí, bude rovněž důležité dohodnout se na vytvoření společných pravidel pro žadatele o azyl.

  Vedoucí představitelé členských zemí chtějí také zdokonalit správu vnějších hranic Unie. Uvažují rovněž o podepsání nových dohod týkajících se vnitřního prostoru Unie bez hranic.

  Více informací o 6měsíčním programu kyperského předsednictví naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 04/07/2012  |Začátek stránky