Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Více než polovina Čechů neovládá žádný cizí jazyk
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

27/06/2012

 

Od roku 2005 klesl podíl Čechů mluvících alespoň jedním cizím jazykem o 12% a dosahuje nyní 49%. Česká republika se tak nachází pod evropským průměrem 54%. Vyplývá to z nového průzkumu veřejného mínění Eurobarometer, který se uskutečnil na jaře letošního roku mezi 27 000 respondenty ze všech členských států EU.

  Více než polovina Čechů neovládá žádný cizí jazyk

  Obdobný pokles jako u nás byl zaznamenán i na Slovensku, v Bulharsku, Polsku či Maďarsku. Maďarsko se navíc společně s Itálií, Velkou Británií a Španělskem řadí k zemím s největším podílem respondentů (přes 60%), kteří nehovoří vůbec žádným cizím jazykem. Oproti tomu šampióny v jazykových znalostech jsou například Lucembursko, Lotyšsko, Nizozemsko, Litva či Švédsko, kde se alespoň jedním cizím jazykem domluví přes 90% obyvatel.

  Ačkoli devět z deseti Evropanů soudí, že schopnost mluvit cizími jazyky je velmi užitečná, panuje obecně velký rozdíl mezi touhami a realitou. Překvapivé výsledky v tomto ohledu přineslo loňské testování 54 000 žáků ze 14 evropských států (ČR nebyla zahrnuta), při němž se posuzovaly dovednosti čtení, poslechu a psaní ve dvou z pěti úředních jazyků EU, které jsou vyučovány nejvíce: tedy v angličtině, francouzštině, italštině, němčině a španělštině. Ukázalo se, že pouze 42% žáků ovládá svůj první cizí jazyk a druhý cizí jazyk už dokonce ovládá  jen 25 % z nich. Navíc významné procento žáků – 14 % v případě prvního a 20 % v případě druhého cizího jazyka – nedosahuje ani úrovně základního uživatele.

  Na základě výsledků testů navrhne Evropská komise do konce roku 2012 evropskou referenční úroveň jazykových znalostí, která umožní měřit pokroky členských států ve zlepšování výuky a studia jazyků. EU přisuzuje zvládnutí cizích jazyků velký význam, protože cizí jazyky zvyšují nejen kulturní úroveň lidí, ale zlepšují i jejich zaměstnatelnost a tím také konkurenceschopnost evropské ekonomiky.

  Další informace:
  Special Eurobarometer 386 'Europeans and their languages'
  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm
  Souhrn průzkumu Eurobarometr
  Národní informační přehledy
  http://ec.europa.eu/languages/eslc/index/html
  http://ec.europa.eu/languages/eslc/docs/en
  http://ec.europa.eu/languages/eslc/docs/en/executive-summary-eslc.en.pdf
  Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava

  Poslední aktualizace: 02/07/2012  |Začátek stránky