Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Světový den bez tabáku 2012: Nový průzkum nahrává přísnějším opatřením v boji proti kouření
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

31/05/2012

 

V předvečer dnešního Světového dne bez tabáku zveřejnila Evropská komise studii k postojům veřejnosti k tabáku. V průměru 60 % občanů podporuje opatření usilující o menší viditelnost a atraktivitu tabáku. Jiné údaje jsou však znepokojující: 28 % občanů EU starších 15 let kouří a 70 % kuřáků a bývalých kuřáků si navyklo kouřit ještě před dosažením 18 let.

  Světový den bez tabáku 2012: Nový průzkum nahrává přísnějším opatřením v boji proti kouření

  Zajímavá fakta:
  - Počet denně vykouřených cigaret činí 14,2, což představuje mírný pokles ve srovnání s předchozím průzkumem z roku 2009 (14,4 cigarety/den).
  - Celá polovina obyvatel EU nikdy nekouřila: v posledních třech letech se tento stav příliš nezměnil.
  - 61 % současných kuřáků se již pokusilo přestat kouřit.
  - Přestože došlo k 17 % poklesu počtu lidí, kteří jsou vystaveni tabákovému kouři v restauracích a barech, 14 % občanů EU uvedlo, že byli za posledních 6 měsíců vystaveni tabákovému kouři v restauracích; v ČR jich bylo 55 %.
  - 73 % občanů EU je pro zavedení ochranných prvků k omezení nezákonného obchodu s cigaretami, a to i kdyby to mělo vést k jejich zdražení.
  - 79% Evropanů uvádí, že začalo kouřit pod vlivem kamarádů. 30% Čechů navíc tvrdí, že je v jejich rozhodnutí začít kouřit ovlivnilo i to, že i jejich rodiče byli kuřáci.
  - 89% Čechů přestalo kouřit bez jakékoli asistence, což je nejvíce v celé v EU.

  Celá studie k dispozici zde

  Souvislosti:
  Tabák je v EU nejčastější příčinou úmrtí, kterým by se dalo předejít. Každoročně si v EU vyžádá okolo 700 000 předčasných úmrtí.
  Ke snížení spotřeby tabáku v celé Evropské unii prosazuje Komise nadále komplexní politiku boje proti tabáku.  Probíhá přezkum směrnice o tabákových výrobcích z roku 2001 a Komise zamýšlí předložit svůj návrh ve druhé polovině roku 2012. EU a všechny členské státy ratifikovaly Rámcovou úmluvu WHO o kontrole tabáku, která vstoupila v platnost v únoru 2005.

  Doporučení Rady o nekuřáckém prostředí, přijato v roce 2009, vyzývá členské státy, aby přijaly a uplatňovaly předpisy zaměřené na ochranu občanů před vystavením tabákovému kouři na uzavřených veřejných místech, na pracovišti a ve veřejné dopravě. Toto doporučení také vyzývá k posílení zákonůomezujících kouření prostřednictvím podpůrných opatření zaměřených na ochranu dětí, podporu snah o odvyknutí kouření a umisťování obrazových varování na balíčcích cigaret.

  V roce 2011 spustila Komise kampaň Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“, která  se namísto důrazu na negativní následky kouření zaměřuje na pozitivní výhody toho, když se někdo stane „ex-kuřákem“, a motivuje tak muže a ženy v celé Evropě, aby přestali kouřit.

  Více informací o politice EU v oblasti tabáku: http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 05/06/2012  |Začátek stránky