Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise zahajuje pilotní projekt „Tvoje první práce přes EURES“ s cílem pomoci mladým lidem najít zaměstnání
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

25/05/2012

 

Evropská komise zahájila pilotní projekt s cílem pomoci mladým lidem najít zaměstnání v jiné zemi EU. Ve své počáteční fázi se projekt „Tvoje první práce přes EURES“ zaměří na zlepšení přeshraniční mobility 5 000 lidí. Poslouží také jako zkušební prostředí pro přeměnu EURESu – sítě služeb zaměstnanosti členských států – v celoevropskou službu zaměstnanosti.

  Komise zahajuje pilotní projekt „Tvoje první práce přes EURES“ s cílem pomoci mladým lidem najít zaměstnání

  Komise zamýšlí zdokonalit EURES tak, aby zajišťoval větší transparentnost na evropském trhu práce a aby osobám, které hledají nebo chtějí změnit zaměstnání, pomohl práci najít. Umožní rovněž snadnější přístup k volným pracovním místům dostupným v EU v reálném čase a zároveň zaměstnavatelům poskytne přístup ke skupině uchazečů s odpovídajícími dovednostmi.

  László Andor, komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění, uvedl: „Pilotní projekt „Tvoje první práce přes EURES“ představuje naše první kroky směrem k více individualizované službě zprostředkování práce, která lidem pomůže získat zaměstnání v jiných evropských zemích. Součástí řešení kriticky vysoké nezaměstnanosti v Evropě může být pomoc lidem s odpovídajícími dovednostmi při hledání práce v jiných zemích, které tyto dovednosti potřebují.

  V rámci programu „Tvoje první práce přes EURES“ budou čtyři vybrané služby zaměstnanosti z Německa, Španělska, Dánska a Itálie pomáhat mladým lidem hledat práci v jiných členských státech. V rámci programu budou mladým státním příslušníkům zemí EU ve věku 18–30 let poskytnuty při jejich náboru informace a pomoc a také možnost finanční podpory jejich žádosti o zaměstnání nebo školení. Malé a střední podniky, tj. společnosti s méně než 250 zaměstnanci, mohou požádat o finanční podporu za účelem úhrady části nákladů na zaškolení nově přijatých pracovníků a nákladů na pomoc související s jejich usazením se v nové zemi.

  Rovněž dnešní vydání Evropského monitoru volných pracovních míst a Evropského bulletinu pro pracovní mobilitu pomáhají vhodným uchazečům v jedné členské zemi nalézt odpovídající pracovní místa v jiných zemích. Evropský monitor volných pracovních míst poskytuje komplexní přehled posledních událostí na evropském trhu práce a trendů v poptávce po povoláních. Evropský monitor uvádí, že v současné době zůstává vyšší kvalifikace důležitým faktorem pro nalezení pracovních příležitostí, přičemž stále větší počet zemí zaznamenává snižování počtu volných pracovních míst.

  Bulletin pro pracovní mobilitu analyzuje volná pracovní místa zveřejněná na portálu pracovních příležitostí EURES a upozorňuje na to, kde jsou nejlepší možnosti zaměstnání. V současné době uvádí, že v EU jsou nejvíce žádaní prodejci, finančníci a pracovníci v oblasti úklidu domácnosti a restauračních služeb.

  Další informace

  Internetové stránky programu „Tvoje první práce přes EURES“ jsou přístupné na portálu Europa na adrese: http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob.

  Na adrese http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob jsou uvedeny kontaktní údaje služeb zaměstnanosti zapojených do projektu „Tvoje první práce přes EURES“ a také návod, jak se projektu zúčastnit.

  EURES: http://ec.europa.eu/eures

  Mládež v pohybu: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=en

  Iniciativa „Příležitosti pro mladé“ : http://ec.europa.eu/social/yoi

  Evropský vyhledávač volných pracovních míst: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1283&furtherNews=yes

  Poslední aktualizace: 31/05/2012  |Začátek stránky