Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Prohlášení předsedy Barrosa po schůzce s premiérem ČR Petrem Nečasem
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

24/05/2012

 

Předseda Komise José Barroso se dnes sešel s premiérem ČR Petrem Nečasem. Setkání následovalo po neformální Evropské radě, na níž se připravovalo červnové zasedání Evropské rady.

Videozáznam z tiskového brífinku (v původním anglickém znění) naleznete níže.

  Prohlášení předsedy Barrosa po schůzce s premiérem ČR Petrem Nečasem

  Prohlášení předsedy Barrosa po schůzce s premiérem České republiky Petrem Nečasem

  Dobré ráno, dámy a pánové,

  jsem velmi rád, že mohu v Evropské komisi přivítat premiéra Petra Nečase.

  Před chvílí jsme měli velmi dobrou schůzku, která se uskutečnila po včerejší neformální Evropské radě, na níž se připravovalo červnové zasedání Evropské rady.

  Chtěl bych uvítat zejména premiérovu podporu pro dvojí strategii Komise zaměřenou na zdravé veřejné finance a růst. Potřebujeme zdravé veřejné finance i růst. Myslím, že mohu zopakovat, že včerejší závěry vyznívají stejně: že máme zapotřebí stability i růstu, že bychom neměli stavět fiskální konsolidaci proti investicím nebo proti nezbytným strukturálním reformám., které Evropa musí dokončit v zájmu své konkurenceschopnosti.

  Jak víte, 30. května Komise v rámci evropského semestru přijme doporučení pro jednotlivé země, v nichž posoudíme pokrok dosažený členskými státy v provádění  hlavních strukturálních reforem a také doporučíme kroky k odstranění překážek růstu.

  Česká republika v posledních dvou letech dosáhla značného pokroku ve fiskální konsolidaci. Premiér Nečas dnes znovu zopakoval, že Česká republika je odhodlána zajistit rozpočtovou kázeň a včasnou nápravu nadměrného schodku v souladu s doporučeními Rady. Ujistil mě i o svém odhodlání zajistit udržitelnou a prorůstovou fiskální úpravu a soustředit se na strukturální reformy.

  Souhlasím s premiérem, i pokud jde o naléhavou potřebu dosáhnout dohody o rozpočtu EU na rok 2013, který se musí soustředit na růst, pracovní příležitosti a samozřejmě musí zároveň řešit sociální problémy.

  Ohledně víceletého finančního rámce pro období po roce 2013 jsme se s premiérem shodli, že v souvislosti se současnými finančními a fiskálními omezeními je důležité zlepšit kvalitu výdajů na evropské úrovni. Jednoznačně jsme se shodli na racionalizaci výdajů a měli jsme o tom velmi otevřenou diskusi.

  Více než kdy dříve potřebujeme rozpočet EU zaměřený na podporu těch činností, které prokazují přidanou hodnotu EU. Rozpočet je důležitou součástí nástrojů EU k uplatnění strategie Evropa 2020, společné unijní růstové strategie.

  V této souvislosti jsme diskutovali také o implementaci strukturálních fondů EU v České republice. Je to důležité, protože Česká republika je největším příjemcem prostředků politiky soudržnosti v EU v období 2007–2013, pokud jde o příspěvky ze strukturálních fondů na jednoho obyvatele.

  Více než kdy dříve je životně důležité využívat fondy EU efektivně, tak, aby se maximalizoval jejich vliv na růst a vytváření pracovních příležitostí a samozřejmě užitek pro české občany.

  České úřady přijaly opatření k nápravě v souvislosti s řadou problémů, které byly nedávno zjištěny při využívání fondů EU. Spolupracujeme s českými úřady na vyřešení dosud otevřených otázek.

  K obnově platebního toku v plánovaném časovém rozmezí je nutné včas a účinně uplatnit nápravná opatření uvedená v akčním plánu.

  Naše dnešní schůzka byla doopravdy plodná. Chtěl bych premiérovi poděkovat za jeho otevřenost a velmi dobrý rozhovor, který jsme spolu měli po včerejší neformální Evropské radě, která vlastně trvala až dodnes, již bylo ráno, když jsme svou práci skončili.

  Pane premiére, děkuji za návštěvu.

   

  José Manuel Durão Barroso

  Předseda Evropské komise

   

   

  Další informace:

  Tiskové prohlášení (v angličtině)

  Videozáznam EbS

  Poslední aktualizace: 28/05/2012  |Začátek stránky