Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Úspěch v boji proti malárii
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

25/04/2012

Podle odhadů se v roce 2010 objevilo 216 miliónů případů malárie, které vedly k 655 000 úmrtí. 81% těchto případů a 91% úmrtí se stalo na území Afriky. 86% všech obětí na světě byly děti do 5 let.

Díky snaze komunit v postižených oblastech a díky jejich mezinárodním partnerům se od roku 2000 snížil počet úmrtí kvůli malárii o 25%. Jakožto největší světový poskytovatel rozvojové pomoci je EU jedním z hlavních aktérů, kteří se snaží zajistit, aby tento trend i nadále pokračoval.

  Úspěch v boji proti malárii

  Velkého úspěchu se podařilo dosáhnout například v Demokratické republice Kongo, kde je malárie zodpovědná za téměř 30% úmrtí dětí, které zemřou ještě před svými pátými narozeninami, a za 10% úmrtí novorozenců. Podle dostupných studií zde trpí malárií 42% dětí.

  Malárie navíc silně zatěžuje státní rozpočty nejvíce postižených zemí. Podle odhadů stojí Afriku malárie celkem 8,7 miliard eur ročně.

  Přesto by díky pár drobným krokům mohla být tato drastická čísla zredukována. Důležité jsou například sítě proti hmyzu. Odhaduje se, že pokud by je používalo alespoň 80% všech domácností v subsaharské Africe, snížil by se počet případů malárie až o 50%. Partnerský program EU a UNIFEC již od konce roku 2007 sítě distribuuje a výrazně tak snižuje počet lidí nakažených malárií. Evropský rozvojový fond na distribuci sítí během tří let přispěl 5 miliónů eur. Díky pomoci EU a UNICEF bylo do roku 2011 umístěno něco přes 14,5 miliónů ochranných sítí. Program pokračuje letos dále a je plánován i na příští rok, protože jenom na ochranu všech domácností v Kongu je potřeba rozmístit alespoň 39,8 miliónů sítí.

  Mezi lety 2004 a 2009 došlo k desetinásobnému navýšení financování boje proti malárii, jehož velká část pochází od EU a jejích členských států. V tom samém období se také pětkrát zvýšila produkce ochranných sítí proti hmyzu.

  Vedle instalace sítí je také zásadní informovanost lidí. Proto pracovníci EU a UNICEF organizují přímo v postižených lokalitách vzdělávací akce, které učí místní obyvatele, jak zacházet se sítěmi a  jak řádně chránit sebe a své děti.

  Pro více informací klikněte zde.

  Poslední aktualizace: 03/05/2012  |Začátek stránky