Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Hospodářská obnova a lepší nabídka pracovních míst
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

25/04/2012

Doporučení pro vlády členských států: koordinovaná činnost při vytváření pracovních příležitostí, provádění reforem trhu práce, investice do dovedností, sladění nároků pracovního trhu a kvalifikace uchazečů o zaměstnání, politiky zaměstnanosti a financování. Potřeba vytvoření nových pracovních míst představuje pro EU jeden z nejnaléhavějších problémů, které z hospodářské krize vyvstaly. Nezaměstnanost dosahuje nebývalých rozměrů – práci nemá okolo 24,5 milionu lidí, tedy více než 10 % aktivního obyvatelstva Unie.

  Hospodářská obnova a lepší nabídka pracovních míst

  Komise se problém snaží řešit souborem doporučení – jak obecné povahy, tak pro konkrétní odvětví. Balíček má zvýšit poptávku pro pracovní síle a pomoci lidem najít zaměstnání.

  Jednou z cest, jak nezaměstnaným zaručit více pracovních příležitostí, je podle doporučení zajištěním odborné přípravy. Na pomoc by měli nárok i ti, kteří pracují, ale potřebují si osvojit nové dovednosti k tomu, aby zůstali pro zaměstnavatele dostatečně atraktivní. Podpory by se mělo dostat i zaměstnavatelům, kteří se podaří vytvořit nová pracovní místa.

  Uvedená obecná doporučení zahrnují:

  • stimulaci vzniku pracovních míst prostřednictvím podpory podniků, podnikatelů a samostatně výdělečně činných osob, a to včetně přiměřených a udržitelných mezd
  • zaměření se na klíčová odvětví s největším potenciálem pro tvorbu pracovních míst: zelenou ekonomiku, zdravotní a sociální péči, digitální ekonomiku atd.
  • využití stávajících programů EU pro financování tvorby pracovních míst
  • reformu trhů práce, aby mohly reagovat na aktuální poptávku
  • rozvojové programy na podporu celoživotního učení, zajištění odborné přípravy pro mladé lidi
  • investice do rozvoje dovedností, které budou předvídat požadavky pracovního trhu
  • odstranění překážek pracovní mobility v rámci EU
  • zlepšení koordinace politik zaměstnanosti v Unii
  • větší zapojení zaměstnavatelů a pracovníků při tvorbě politik zaměstnanosti.

  Další kroky

  Pokud bude balíček doporučení realizován, pomůže 75 % občanům EU ve věku od 20 do 64 let získat do roku 2020 práci. To je totiž jeden z hlavních cílů strategie Evropa 2020 pro zaměstnanost a růst.

  Pokrok se bude systematicky sledovat od začátku roku 2013.

  Evropská strategie zaměstnanosti – vytváření více lepších pracovních míst

  Poslední aktualizace: 02/05/2012  |Začátek stránky